Bakgrunn og aktiviteter

Hjerneutviklingen hos barn påvirkes av miljøet. En oppvekst preget av omsorg, trygghet og mulighet for læring bidrar positivt. Motsatt kan hjerneutviklingen forstyrres av kjemikalier i miljøet — blant annet luftforurensning, tungmetaller, plantevernmidler, EE-avfall og tilhørende «cocktail-effekter». De tidligste årene av livet er preget av rask vekst og utvikling av hjernen (nevroplastisitet), som​ gjør barn spesielt sårbare overfor skadelige stoffer i miljøet.​​ Nivået av miljøgifter barn eksponeres for varierer stort, og avhenger ofte av bosted og sosioøkonomisk status.

Jeg forsøker å bygge en bro mellom vår kunnskap om nevroutvikling og om miljøgifter, spesifikt i lys av global sosial ulikhet, i samarbeid med UNICEF og internasjonale partnere. Mer generelt søker jeg en bedre forståelse av hvordan tidlige opplevelser påvirker langsiktig helse og trivsel — spesielt hos barn som blir utsatt for biologiske, sosiale og miljømessige risikofaktorer tidlig i livet. Jeg er interessert i vitenskapelig formidling, utdanning og politiske tiltak for å ivareta disse barna og deres familier.

Som Research Fellow hos UNICEF, har jeg co-ledet opprettelsen av det nye programmet "Healthy Environments for Healthy Children" som ble lansert i 2021. Jeg jobber ved NTNUs Center for Global Health Inequalities Research​ (CHAIN) som forsker på sosiale helseforskjeller, spesielt blant barn, i samarbeid med internasjonale organisasjoner. Tidligere har jeg jobbet ved NTNUs Senter for tidlig hjerneutvikling, og brukte hjerneavbildning for å se på langsiktige virkninger på hjernestrukturer, kognitive ferdigheter og adferd ved prematur fødsel. Fra 2015-2017 var jeg nestleder for DION, interesseorganisasjonen for PhD-stipendiater og postdoktorer ved NTNU. 

ⓕ Facebook: @CHAINNTNU, @LTMische

ⓣ Twitter: @CHAIN_NTNU, @ltm_ISCHE

ⓘ Instagram: @ltm_ische

• Vitenskapelig formidling på norskengelsktyskspansk og fransk. Video på norsk.

Rapport produsert i samarbeid med UNICEF og Pure Earth, The Toxic Truth (2020), som omhandlet blyforgiftning hos barn ble omtalt i media internasjonalt, i NRK (på norsk), The New York TimesAl Jazeera og BBC blant mange andre.

• Bidro til veilederen av UNICEF og Norges Bank, Children’s Rights in the Garment and Footwear Supply Chain (2020). Mediedekning i e24 og Vårt Land

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Sripada, Kam. (2020) Forskningsdagene 2020 - På labben: NTNU - Kam Sripada. Digital [Internett]. 2020-09-16.
  • Sripada, Kam. (2019) Toxins in a Globalized World and the Promise of the UN Sustainable Development Goals. International Society for Children’s Health and the Environment meeting ; Mérida. 2019-01-08 - 2019-01-11.
  • Sripada, Kam. (2018) Opportunities and challenges for children’s environmental health in the developing world. International Conference on Fetal Programming and Developmental Toxicity (PPTOX) ; Tórshavn. 2018-05-27 - 2018-05-30.
  • Sripada, Kam. (2017) Preterm birth in India and Norway: What neuroscience tells us about long-term outcomes. NTNU Global Health Seminar ; 2017-09-14 - 2017-09-14.
  • Sripada, Kam. (2014) Visualizing Children’s Brain Development. Fulbright Seminar . U.S. - Norway Fulbright Foundation; U.S. Ambassador's Residence, Oslo. 2014-02-13 - 2014-02-13.