100 PAI som blodtrykksmedisin

100 PAI som blodtrykksmedisin

Kan 100 PAI senke høyt blodtrykk hos personer som ikke bruker blodtrykksmedisiner? Vi søker deltakere til en studie som skal se på den blodtrykkssenkende effekten av å trene med Personlig Aktivitets-Intelligens.

PAI og høyt blodtrykk monasje

NB! Vi rekrutterer ikke lenger deltakere til denne studien

Hvem kan delta?

Du kan bli med i studien hvis du:

  1. Er mellom 45 og 64 år gammel og har mulighet til møte opp til testing ved St. Olavs hospital inntil åtte ganger i løpet av tre måneder.
  2. Har høyt blodtrykk: systolisk blodtrykk ("overtrykk") mellom 130 og 179 mmHg, og/eller diastolisk blodtrykk ("undertrykk") mellom 80 og 109 mmHg. Vi måler blodtrykket ditt, så meld gjerne interesse selv om du ikke er helt sikker på hvor høyt blodtrykk du har.
  3. Ikke bruker blodtrykkssenkende eller kolesterolsenkende medisiner.
  4. Ikke har diabetes.
  5. Ikke trener regelmessig (tre dager eller mer hver uke).

Fordeler ved å delta:

  • Gratis, omfattende helsesjekk.
  • Kunnskap og motivasjon til å bli mer fysisk aktiv.
  • Potensielt lavere blodtrykk og lavere sykdomsrisiko.

Mer om studien

Personlig Aktivitets-Intelligens (PAI) er den nye standarden vi har utviklet for at alle kan se om de trener nok til å få eller beholde god helse. Flere av våre tidligere studier har koblet 100 PAI til et lengre liv og lavere sykdomsrisiko, også for personer med høyt blodtrykk. Nå ønsker vi å finne ut om 12 uker trening med minst 100 PAI i uka kan senke blodtrykket og redusere risikoen for hjerte- og karsykdom hos personer med høyt blodtrykk.

Les mer om PAI

Deltakerne i studien trekkes til to grupper. De som havner i den ene gruppa får med seg et aktivitetsarmbånd som kobles til en app som måler PAI, og oppgaven deres er å trene nok til å oppnå minst 100 PAI hver uke gjennom hele perioden. Den andre gruppa får råd om å trene slik helsemyndighetene anbefaler i dag. De får også et aktivitetsarmbånd, men kan ikke selv se hvor mange PAI de oppnår hver uke. Alle deltakerne skal trene på egen hånd.

Både før og etter treningsperioden måler vi blodtrykket til alle deltakerne gjennom et helt døgn. Vi gjør i tillegg målinger av mange andre viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, slik som fettstoffprofil, sukkerinnhold og betennelse i blodet, kroppskomposisjon, hvilepuls og kondisjon. Vi måler også hjertets funksjon og struktur med ultralyd, og undersøker hvor stive blodårer deltakerne har.


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo