Trening for et godt seniorliv

Arrangement: Forskningsdagene 2018: Generasjon 100 – Hva kan vi gjøre for å gi oss selv et godt seniorliv?
Når: Lørdag 29. september 2018
Hvor: Byscenen i Trondheim

Norge får flere eldre de neste tiårene, og det er viktig å finne ut hvordan eldre kan få flere aktive og sunne leveår. I Generasjon 100-studien vår ønsker vi å finne ut om trening faktisk forlenger livet til eldre.

Det er allerede publisert flere spennende resultater fra Generasjon 100. På seniorarrangementet Livslang oppvekst? under Forskningsdagene 2018 fortalte CERG-forsker Dorthe Stensvold et stort publikum på Byscenen i Trondheim om noen av de ferskeste funnene fra prosjektet. Under kan du se litt av presentasjonen til Dorthe.

Les mer om Generasjon 100 her
Les mer om arrangementet Livslang oppvekst? på sidene til Forskningsdagene 2018

 

 


Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim