EuroPRevent 2018: Intervalltrening ved barnefedme og atrieflimmer

EuroPRevent 2018: Intervalltrening ved barnefedme og atrieflimmer

Arrangement: EuroPRevent 2018
Når: Torsdag 19. – lørdag 21. april 2018
Hvor: Ljubljana, Slovenia


EuroPRevent er en internasjonal kongress som arrangeres hvert år og som for en stor del fokuserer på hvordan man kan forebygge og behandle livsstilssykdommer med sunt kosthold og fysisk aktivitet. I 2018 ble kongressen arrangert i Ljubljana, hovedstaden i Slovenia, og to av våre forskere hadde innlegg på kongressen. 

Intervalltrening ved barnefedme

Torsdag formiddag presenterte Charlotte Björk Ingul resultater om effekten av ett år med trening på kondisjon og hjertefunksjon hos barn med fedme. Hun holdt et fem minutter langt innlegg og hadde en poster om studien. Resultatene, som foreløpig ikke er publisert, viser at barn med fedme som får nøye treningsoppfølging i tre måneder fortsatt har effekt av treningen etter ett år, og at intensiv intervalltrening er best for kondisjonen. Under kan du se hele posteren, og et bilde av Charlotte som presenterer studien, i tillegg til å høre CERG-podkasten vi tok opp sammen med Charlotte under kongressen.

Les mer om Barnefedmestudien

Charlotte Björk Inguls poster fra Barnefedmestudien på EuroPRevent 2018. (Klikk på bildet for å se en større versjon av posteren.)
Charlotte Björk Ingul holdt et fem minutter langt innlegg om resultatene sine.

Intervalltrening ved atrieflimmer

Lørdag formiddag holdt førsteamanuensis Jan Pål Loennechen et 15 minutter langt innlegg om effekten av intervalltrening med høy intensitet for pasienter med atrieflimmer. Det er forsket lite på akkurat dette temaet, men CERGs doktorgradsstipendiat Vegard Malmo har publisert to studier som tyder på at intervalltrening både kan hindre at man utvikler atrieflimmer i utgangspunktet og redusere byrden av atrieflimmer for de som allerede har det. Disse to studiene utgjorde en sentral del av foredraget til Jan Pål på EuroPRevent, og under kan du se en kort video med deler av presentasjonen.


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim