Disputas: Eli Anne Skaug

Disputas: Blodårefunksjon og hjerte-karrisiko

Arrangement: Prøveforelesning og disputas
Når: Fredag 19. oktober 2018
Hvor: Auditorium ØHA11, Øya Helsehus

Kandidat: Eli-Anne Skaug
Veiledere: Professor Øyvind Ellingsen, NTNU, professor Ulrik Wisløff, NTNU, og professor Line Merethe Oldervoll, NTNU
Prøveforelesning: Sekundær forebygging etter hjerteinfarkt
Doktorgradsprosjekt: Endothelial function in a healthy Norwegian population: Risk factors, age and gender in the HUNT3 survey
Førsteopponent: Professor Cecilia Magnusson, Karolinska Institutet, Stockholm
Andreopponent: Professor Sefan Agewall, Universitetet i Oslo
Administrator: Forsker Signe Nilssen Stafne, NTNU
Disputasleder: Instituttleder Øystein Risa, NTNU

Du kan lese mer om doktorgradsprosjektet og resultatene fra forskningen her


Bilder fra arrangementet

Fra Eli Anne Skaugs prøveforelesning om sekundærprevensjon etter hjerteinfarkt
Eli-Anne Skaug holdt en god og innholdsrik prøveforelesning om anbefalt behandling for å forhindre ny hjerte- og karsykdom etter et hjerteinfarkt.
Spørsmål etter Eli-Anne Skaugs prøveforelesning.
Opponentene på første rad roste prøveforelesningen da de stilte Eli-Anne spørsmål etter foredraget.
Eli-Anne Skaugs disputasforedrag.
På disputasforedraget gikk Eli-Anne raskt gjennom funnene i doktorgradsarbeidet sitt. Instituttleder Øystein Risa ledet disputasen.
Førsteopponent Cecilia Magnusson spør ut Eli-Anne Skaug disputasforedraget
Førsteopponent Cecilia Magnusson spurte ut Eli-Anne Skaug etter disputasforedraget.
Andreopponent Stefan Agewalls utspørring ved Eli-Anne Skaugs disputas
Stefan Agewall fra Oslo universitetssykehus var andreopponent.

Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim