Mini-CEX: Formativ vurdering i praksis

Mini-CEX: Formativ vurdering i praksis

Hva?

Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX) er et skåringsskjema som ble utviklet på 1990-tallet for bruk i spesialistutdanningen av leger i USA. Mini-CEX brukes både som vurderings- og tilbakemeldingsverktøy for hvordan studenter og leger gjennomfører pasientsamtaler og kliniske undersøkelser. Hele øvelsen er ment å ta bare 20-25 minutter, som gir mulighet for gjentatte mini-CEX over en periode.

 

Hvorfor?

Praksislæring utgjør en stor del av legers utdanning, både i grunn- og spesialistutdanningen. Den lengste praksisperioden for studentene ved NTNU er i femte studieår, og består av 4 måneder på lokalsykehus. Her skal studentene utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom eksponering for og veiledning i reelle yrkessituasjoner. Det finnes likevel mange studier som viser at legestudenter sjelden blir observert, vurdert og gitt tilbakemelding på sine ferdigheter.

 

Ser du etter Mini-CEX-skjemaet?

Den norske versjonen av skjemaet finner du her https://www.ntnu.no/came/mini-cex. Der kan du også bestille papirutgaver til skjema til bruk i din utdanningsinstitusjon.

 

Dette har vi jobbet vi med

Ved CAME har vi gjennomført en randomisert studie på sykehus i Midt-Norge hvor vi har sammenlignet studenter som har blitt vurdert med mini-CEX med de som hadde standard veiledning. Effekten ble målt med en skrifltig kunnskapstest, en muntlig-praktisk test og et spørreskjema om tilfredshet med veiledning og opplevd læringsutbytte. Resultatene fra denne studien vil snart bli publisert. 

Fra høsten 2019 ble det innført som et arbeidskrav for studentene å gjennomføre 8 mini-CEX-sesjoner i løpet av utplasseringsperioden. Vi i CAME har i den forbindelse reist rundt til de lokalsykehusene medisinstudentene fra NTNU har praksis ved for å lære opp leger som skal veilede og skåre studentene. I tillegg jobber vi med å forbedre det eksisterende mini-CEX-skjemaet, basert på tilbakemeldinger fra studenter og leger.

Ved CAME har vi gjennomført en randomisert studie på sykehus i Midt-Norge hvor vi har sammenlignet studenter som har blitt vurdert med mini-CEX med de som hadde standard veiledning. Effekten ble målt med en skriftlig kunnskapstest, en muntlig-praktisk test og et spørreskjema om tilfredshet med veiledning og opplevd læringsutbytte. Resultatene fra denne studien vil snart bli publisert.