Her bestiller du norsk skjema for Mini-CEX

Her bestiller du norsk skjema for Mini-CEX

Hva er Mini-CEX?

Hva er Mini-CEX?

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) er et skåringsskjema som ble utviklet på 1990-tallet for bruk i spesialistutdanningen av leger i USA. Mini-CEX brukes både som vurderings- og tilbakemeldingsverktøy for hvordan studenter og leger gjennomfører pasientsamtaler og klinisk undersøkelse. Hele øvelsen er ment å ta bare 20-25 minutter, som gir mulighet for gjentatte Mini-CEX over en periode.

Du kan lese mer om Mini-CEX og hva vi med CAME har gjort i dette prosjektet her.

Hvordan bruke Mini-CEX?

Mini-CEX er et standardisert skjema som er lett å følge. Det er dog noen viktige momenter man bør være oppmerksom på for at både den som skal lære og den som lærer bort får mest mulig ut av læringssituasjonen.

Her finner du vår veileder til bruk av Mini-CEX-skjemaet.

Slik ser Mini-CEX-skjemaet ut.

Slik bestiller du skjema

Du kan bestille blokker med Mini-CEX-skjemaet via Skipnes her.

Innspill til norsk mini-CEX skjema?

Dette er andre utgave av den norske versjonen av mini-CEX. Det er helt sikkert rom for forbedringer! Dersom du har innspill til skjemaet, gi oss direkte tilbakemelding slik at vi kan vurdere om det skal med i neste versjon.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Center of Assessment in Medical Education (CAME) er et prosjekt ved NTNU som jobber med evidensbasert utdanning for å forbedre læringsutbyttet innen medisin- og helsevitenskapstudiene.

Les mer om prosjektet vårt på ntnu.no/came.

Vil du ha faglig påfyll?

På vår Facebook-side legger vi jevnlig ut spørsmål enhver lege bør kunne svare på, i tillegg til informasjon om prosjektet.

Følg oss for faglig oppdatering og moro!

Følg oss på Twitter

Følg oss på Twitter