I kommunene og på sykehusene jobber det sykepleiere, radiografer og ergoterapeuter som er trygge, tydelige fagpersoner. Tross den underlige tiden vi lever i, så klarer dere å gi studenter fra NTNU i Gjøvik viktig og god veiledning når de er i praksis. Dere er gode…