For en profesjonell sykepleier er det helt grunnleggende å være klar over egne reaksjoner, andres perspektiv og kunne vurdere flere løsninger. For sykepleierstudenter som er ute i praksis i helsetjenestene er det å få trening i å reflektere over ulike situasjoner de møter derfor en viktig del av praksisen.