Ungdomstiden er en kritisk fase, med store endringer kroppslig, psykisk og sosialt, og i overgangen fra ungdomsalder til voksenlivet øker forekomsten av psykiske lidelser. Samtidig har mange ungdommer kroppslige helseplager og mange trenger hjelp for sine vansker.