I Norge går nesten alle barn i barnehagen. I løpet av en uke tilbringer barna et betydelig antall timer sammen med barnehageansatte. Dette gjør barnehagen til en unik arena for å oppdage og hjelpe barn med psykiske vansker på et tidlig tidspunkt. Så mange som…