Det er spørsmålet jeg og forskerkolleger ved NTNU lurer på, og i disse dager sender vi ut spørreskjema i posten til personer som er pårørende til en person med demens. Vi ønsker å finne ut hvordan demenssyke i Norge og deres pårørende har det.