Naturmangfold

Naturmangfold

natur, fjell, hav og blomstereng

Norsk natur er verdifull

- nå kan vi miste verdier vi enda ikkje kjenner til

Kampen om natur bidrar til at moltemyrer og  hekkeplasser må vike for hyttefelt, vindturbiner og nye veier. I dag vet vi altfor lite om hvilke naturverdier som finnes i Norge, noe som gjør at man famler i blinde når det gis tillatelse til å bygge ned våre felles naturområder. NTNU og Nina etterlyser nå mer kunnskap på feltet.

Aktuelt

Aktuelt

Hva er naturen verdt?

Brunbjørn
Foto: Colourbox

Hva er naturen verdt?

Klimaendringene er ikke den viktigeste trusselen mot naturmangfoldet på jorda. Hovedproblemet er at leveområdene til dyr og planter forsvinner (Gemini.no,15.11.21).

God distriktspolitikk

naturlandskap, vann, brygge og åser
Foto: Ivar Herfindal

God distriktspolitikk inneber bruk, ikkje forbruk, av natur

I dagens oppheita diskusjon rundt klimakrise, naturkrise og næringsutvikling får ein inntrykk av at dei to fyrste ikkje let seg kombinera med det siste (nationen.no, 04.10.21).

Rom for norsk natur

naturbilde av fjell og vidder
Foto: Ivar Herfindal

En ny regjering må skape rom for norsk natur 

Grønn omstilling må skje på naturens premisser (adressa.no, 12.09.21)