Bakgrunn og aktiviteter

Bern-Erik Sæther er Direktør for Centre for Biodiversity Dynamics (CBD). CBD er et senter for fremragende forskning (SFF). Han tilhører forskningsgruppen for økologi ved Institutt for biologi ved NTNU

Fagområde

Integrering av økologiske og evolusjonære prosesser, samfunns- og populasjonsdynamikk. Bernt-Erik har ledet flere større feltprosjekter, bl.a. på gråspurv og elg.

Bakgrunn

 • Direktør for Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) [ 2013 -
 • Professor i populasjonsøkologi ved Institutt for biologi [ 1996 -
 • Professor II (20%) ved NTNU [ 1990-1996 ]
 • Seniorrådgiver (20%) ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) [ 1996 ]
 • Seniorforsker, Division, Directorate for Nature Management [ 1990-1996 ]
 • Division, Directorate for Nature Management. Forsker [ 1989 ]
 • Forsker ved Game Research [ 1984-1989 ]
 • Forskerassistent ved Game Research [ 1980-1984 ]

Utmerkelser

 • Forskningsrådets utmerkelse for fremragende forskning (Møbius-prisen) sammen med professor Steinar Engen (2013)
 • Innvilgelse av senter for fremragende forskning (SFF-III) av Forskningsrådet, til Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) (2012)
 • Advanced Research Grant fra Det europeiske forskningsrådet (2011-2016)
 • Valgt som medlem av Det kongelige svenske akademien for Jordbruk og skogbruk (2010)
 • Valgt som medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) (2009)
 • Valgt som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) (2002)

Verv

 • Medlem og formann for det svenske forskningsutvalget for Wildlife Research
 • Medlem av styringsgruppen for miljøforskning, MISTRA
 • Medlem av divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Norges Forskningsråd
 • Medlem av programstyret for forskningsprogrammet «Klimaendringer og konsekvenser for Norge» (NORKLIMA) (2002-2007)
 • Medlem av den svenske regjeringens Miljøforskningsnemd (2000-2005)
 • Medlem av områdestyret for miljø og utvikling i Norges Forskningsråd (1999-2003)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner