Kontaktinformasjon

Webbanner for NTNU Bærekraft

Adresse

Kontakt

Helge Brattebø
NTNU Bærekraft
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet - NTNU Trondheim
Telefon: +47-735944 Mobile: +47-95022976

Besøksadresse

Industriell økologi
IT-bygg Sydfløy, Sem Sælands vei 7
NTNU Gløshaugen
7491 Trondheim

person

Kontaktpersoner

 • Anders Hammer Strømman (IndEcol)
 • Asgeir Tomasgaard (CenSES)
 • Ivar Herfindal (CBD)
 • Bjørn Munro Jenssen (ENVITOX)
 • Bente Jenssen Graae (Biology)
 • Reidar Andersen and Anders Finstad (CeBES)
 • Christian A. Klöckner (CET)
 • Jennifer Bailey (EESD)
 • May Thorseth (Applied Ethics)
 • Marianne Ryghaug and Marius Korsnes (CEES)
 • Siv Marina Flø Grimstad and Annik Magerholm Fet (NTNU Ålesund)
 • Annemie Wyckmans (SSC)
 • Lizheng Huang (NMRC)
 • Anders Skonhoft and Jon Olaf Olaussen (Dep of Economics, NTNU Business School)

 

Kjernepartnere

1. NTNU Smart Sustainable Cities forskningscluster

2. Program for industriell økologi (IndEcol)

3. Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)

4. Biologi-cluster:
-Center for Biodiversity Dynamics (CBD)
-Environmental Toxicology group (ENVITOX) ved institutt for biologi
-Ecology Group at Dept. of Biology

5. Centre for Biodiversity and Ecosystem Services (CeBES) ved Vitenskapsmuseet

6. Cluster innen miljømessig forbrukeratferd og styringssett i samfunns- og utdanningsvitenskap:
-Consumption, Environment and Traffic group (CET) ved institutt for psykologi
-Energy, Environment and Sustainable Development group ved institutt for sosiologi og statsvitenskap
-Institutt for samfunnsøkonomi

7. Cluster innen miljømessig forbrukeratferd og styringssett i humanistiske fag
-Program for etiske perspektiver
-Center for Energy, Environment and Climate (CEEC) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier

8. Norwegian Manufacturing Research Centre ved institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU Gjøvik

9. Research Group for Business Transitions to Sustainable Development, Centre for Service Innovation, Entrepreneurship and Finance Technology, institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU Ålesund

Andre forskningsenheter vil bli invitert med som tilknyttede partnere på prosjektbasis, slik at de kan samarbeide med en eller flere kjernepartnere i prosjekter. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om samarbeid!

27 jun 2017