Bakgrunn og aktiviteter

 

 

B.Sci & M. Sci. fra CSU, og Tek. Dr i berg mekanikk og bergmaskin teknikk ved LTU.

Teknisk støtte ved INM bevegelseslaboratorier som er del av kjernefasiliteten Next Move.

Forvalt og vedlikehold av lab utstyrer; støtte i lab aktiviteter for utdanning av bachelor og master i bevegelsesvitenskaper. Deltar i forskningsoppgaver for oppsetting og utvikling av utstyrer, data handtering og analyse i maniskes bevegelse, balanse og folk helse.

Med bakgrunn som ingeniør og forskere har interesse i drøft av målingsteknikk, data analyse, også knytt til maniske aktivitet og helse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner