Bakgrunn og aktiviteter

 

1.amanuensis Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Overlege, PhD ved Øre-nese-hals avdelingen St.Olavd Hospital.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner