Bakgrunn og aktiviteter

Viviann Hole Pedersen er stipendiat i FACET-forskningsgruppen ved Institutt for Materialteknologi. Hennes forsking omhandlar våt kjemisk syntese av ferroelektiske tynne filmar med fokus på å forstå samanhengen mellom ulike prosess parameterar, strekk og ferroelektriske eigenskapar i tynnfilmane. Strekk i tynne filmar kan ha stor påverknad på eigenskapar, som piezoelektrisk effekt, og dermed bruksområda. Ein god forståelse av strekk kan bli viktig for framtidig bruk av flyfrie ferroelektriske materialar. For å undersøke strekk vil ein ta i bruk blant annet røntgendiffraksjon (XRD) både ex situ og in situ i krystalliseringa av filmane. 

 

Bakgrunn:

Viviann Hole Pedersen har ein master i Nanoteknologi frå NTNU (2019). Tittelen på masteravhandlinga var «Hydrothermal synthesis of SrxBa1–xNb2O6 on nanostructured substrates», som var veileia av Mair-Ann Einarsrud. Masterarbeidet var ein del av FASTS-prosjekta og doktorgradsarbeidet bygger videre på masteroppgåva med ein retningsendring til fokus på tynne filmar.