Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Håkonsen, Verner; Singh, Gurvinder; Wahlström, Erik. (2015) Self-Assembly of Magnetic Nanoparticles into Superstructures for Magnonics. 2015.