Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kongsvik, Trond; Moen, Øystein; Vie, Ola Edvin; Jørgensen, Rikke Bramming; Albrechtsen, Eirik. (2021) Norsk arbeidsliv mot 2050. Muligheter og trusler. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 9788245036596.
  • Haugen, Stein; Barros, Anne; van Gulijk, Coen; Kongsvik, Trond; Vinnem, Jan Erik. (2018) Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press. 2018. ISBN 9781351174657.
  • Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan; Schiefloe, Per Morten. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245025156.
  • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2016) Endringskynisme. Og kunsten å skape god endringspraksis. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-46768-2.
  • Antonsen, Stian; Kongsvik, Trond. (2015) Sikkerhet i norske farvann. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 978-82-05-47974-6.
  • Kongsvik, Trond. (2013) Sikkerhet i organisasjoner. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103119.
  • Hepsø, Irene Lorentzen; Kongsvik, Trond. (2009) Forskning som endringsverktøy i organisasjoner. Forståelse og utvikling av praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2418-4.

Del av bok/rapport

  • Kongsvik, Trond; Almklov, Petter Grytten. (2021) Combining lenses: Pragmatics and action research in Safety Science. Inside Hazardous Technological Systems Methodological Foundations, Challenges and Future Directions.
  • Kongsvik, Trond; Bye, Rolf Johan; Almklov, Petter; Kleiven, Eivind. (2017) The use of "big data" in constructing loss-based performance indicators in the maritime industry. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016).