Bakgrunn og aktiviteter

Professional competences, skills and interests
2018- : Research scientist, Department of Biotechnology and Food Science, Norwegian University of Science and Technology
2007-2017: Research scientist, Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology
2004-2007: Post doc, Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology, including one year as a visiting scholar at University of California, Riverside
Phd student, Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology
 
Research interests

Biomineralisering er levende organismers dannelse av komplekse uorganiske strukturer, og er en vidt utbredt prosess i naturen. En av de mest spektakulære eksemplene på biomineralisering finner man hos kiselalger, som er en gruppe av encellete alger med stor økologisk betydning. Celleveggen til kiselalger er bygget av silika (silisiumoksid), og danner en tredimensjonal struktur med komplekse, artsspesifikke poremønstre helt ned til nanometer-skala. Denne strukturen produseres inne i cellen, i et samspill mellom silika, organiske forbindelser og proteiner. Prosessen skjer i spesielle blærer kalt silika-deponeringsvesikler (SDV).

Vi har identifisert en proteinfamilie som kun finnes hos kiselalger. Medlemmer av denne proteinfamilien, kalt Silicaniner, krysser trolig cellemembraner, og inneholder et domene uten kjent funksjon. Tidligere studier indikerer at et medlem av Silicanin-familien er lokalisert til SDV og at den har en rolle i celleveggdannelse. I dette prosjektet vil vi studere en undergruppe av Silicanin-familien og deres mulige roller i biomineralisering av celleveggen hos kiselalger.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner