Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital.

Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

 

Utdanning:

 • Cand.med ved Universitetet i Bergen 2002
 • PhD, NTNU 2014

Forskningsinteresser:

 • Kreft kakeksi: Behandling, klassifisering og patofysiologi
 • Onkologi
 • Palliasjon
 • Hjernetumores

Pågående studier

 • MENAC : The Multimodal Exercise/Nutrition/Antinflammatory treatment for Cachexia trial
 • DIRECT: DIsulfiram REsponse as add-on to ChemoTherapy in recurrent Glioblastoma: A randomized controlled trial
 • CAX-24 : utvikling av livskvalitetsskjema for vurdering av kakeksi
 • Parenteral ernæring hos pasienter med avansert kreft
 • PRAIS: Inflammasjons betydning for utvikling av kakeksi

Veiledningsoppgaver

 •  Tittel: Classification and treatment in Cancer Cachexia (Hovedveiler, PhD, Pågående )

 •  Tittel: Impact of oncological treatment on quality of life in patients with advanced cancer(Hovedveileder, PhD, Pågående )

 •  Tittel: Multidimensional rehabilitation after cancer treatment  (Biveileder, PhD, Pågående ) 

Handlingsprogram

 • Medforfatter "Nasjonalt handlingsprogram for hjernekreft"
 • Medforfatter "Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon"
 • Medforfatter ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition):  Guidelines for nutrition in cancer
 • Medforfatter ESMO (European Society for Medical Oncology): Guidelines for nutrition in cancer cachexia

Utvalg av undervisiningsoppdrag

 • Medisinstudiet ved NTNU
 • PhD course in palliative medicine. NTNU. PALC 8001 Module 1
 • Master Smerte og palliasjon I KLH 3200, Videreutdanning MDV6010
 • HiST, videreutdanning i kreftsykepleie
 • 2015 European School of oncology (ESO): Cachexia and Nutrition in Advanced Cancer Patients
 • 2017 ESMO Preceptorship on Supportive and Palliative Care
 • 2018 og 2019 ESMO Preceptorship on Lung Cancer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner