Bakgrunn og aktiviteter

Phd-stipendiat på Institutt for psykisk helse, fakultet for medisin og helsevitenskap. Mitt phd-prosjekt utforsker helsefremming og salutogenese i norske frisklivssentraler gjennom ulike kvalitative tilnærminger. 

Jeg er medlem i forskergruppene:

Mangfold, inkludering og deltakelse - Institutt for psykisk helse - NTNU

Psykisk helse i relasjonell og samfunnsmessig kontekst - Institutt for psykisk helse - NTNU

Bakgrunn:

Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, Universitetet i Bergen (2015)

Bachelor i vernepleie, Høgskolen i Bergen (2007)

Forskningsområde:

Helsetjenesteforskning

Frisklivssentraler

Deltakelse

Samhandling

Salutogenese

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

  • Indrøy, Tonje Cecilie; Witsø, Aud Elisabeth; Kvam, Lisbeth. (2021) Health Promotion and salutogenesis in Norwegian Healthy Life Centers (HLCs). 6th International Conference on Salutogenesis- Advancing salutogenesis towards thriving societies . The International Union of Health Promotion and Education; Girona. 2021-06-17 - 2021-06-18.