Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorrådgiver i NTNUs kommunikasjonsavdeling.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Web - innhold, design, interaksjon, SEO, universell utforming
 • Intranett
 • Internkommunikasjon
 • Ekstern kommunikasjon
 • Prosessarbeid, forenkling og koordinering
 • Sosiale medier
 • Krisekommunikasjon

Utdannelse

 • Cand.philol (hovedfag/mastergrad) i filmvitenskap, NTNU
 • Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI
 • Bildemediekunnskap, NTNU
 • Nordisk litteratur, NTNU
 • Sosialantropologi, NTNU

Relevante verv og jobber

 • Innholdsansvarlig for NTNUs intranett
 • Prosjektleder for NTNUs intranett
 • Leder for utvikling av NTNUs eksterne nettsider
 • Sensor i Medievitenskap (1999-2003)
 • Foreleser i emnet "Hypertekst og multimedier" ved NTNU (vår 2001)
 • Som student var jeg med i Studentavisa Under Dusken, ISFiT (Internasjonal studentfestival i Trondheim), Trondheim Filmklubb/Minimalen (grafisk design) og satt som studenttillitsvalgt ved Institutt for kunst- og medievitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling