Bakgrunn og aktiviteter

Herbarium TRH og Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage

 

Jeg har ansvar for den daglige driften av de botaniske samlingene (herbarium TRH) ved Vitenskapsmuseet. Oppgavene utføres i samråd med konservatorene. Jeg er ansvarlig for elektronisk dokumentasjon, koordinering og vedlikehold av databasen, brukerstøtte, søk i databasen, ansvarlig for inn/utlån (for alle delherbariene), anskaffelse av materiell/rekvisita, edb-registrering, utvikling av nye database-applikasjoner, korrektur, tilrettelegging av arbeidsoppgaver for alt teknisk personale og enda litt mer…..
 
Samlingene brukes aktivt i ulike forskningsfelt nasjonalt og internasjonalt, samt areal- og naturforvaltning og formidling til ulike brukergrupper.
 
Jeg er også bestyrer av Kongsvoll biologiske stasjon og Kongsvoll fjellhage.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2017) Lavstatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 20 (1).
 • Prestø, Tommy. (2016) Hvor ble det av blåveisen?. Adresseavisen. vol. 250 (81).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2016) Soppstatistikk for Midt-Norge i norske herbarier. Orebladet. vol. 19 (1).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Prestø, Tommy; Boström, Erik; Shaw, Jonathan; Flatberg, Kjell Ivar. (2015) The dark morph of Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. In Europe is conspecific with the North American S. beothuk. Journal of Bryology. vol. 37 (4).
 • Prestø, Tommy. (2015) Mosestatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 18 (1).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Zechmeister, H. (2014) Mosses (Bryophyta) and liverworts (Marchantoiphyta) of the Zackenberg valley, northeast Greenland. Lindbergia. vol. 37.
 • Prestø, Tommy. (2013) Trenger herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet flere karplanteobjekter fra Midt-Norge?. Orebladet. vol. 16 (2).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Vange, Vibekke. (2013) Sembrafuru Pinus cembra invaderer bynært kulturlandskap. Eksempel fra Ladehalvøya, Trondheim. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 71 (1).
 • Prestø, Tommy. (2008) Etterlyste karplanter i Trondheim kommune: karplanter som ikke er dokumentert siden før 1940. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2008) Vaniljerota er fortsatt på Lade. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2007) Katsuratre - et levende fossil forvillet i Trøndelag. Orebladet. vol. 10 (2).
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka naturreservat. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka skoger. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) "Husmosene": skogens grønne teppe. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Klippepulverlav. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Skogens skjegg. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Trærne i bymarka. Bli med ut!.
 • Woelkerling, William J.; Gustavsen, Gry; Myklebost, Heidi Elin; Prestø, Tommy; Såstad, Sigurd M.. (2005) The coralline red algal herbarium of Mikael Foslie: revised catalogue with analyses. Gunneria. vol. 77.
 • Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2001) Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge - hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 59 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Lindmo, Sigrid; Gjærevoll, Inger; Prestø, Tommy. (2000) Status for utnevnelse av kommuneblomster og eksempler fra saksbehandlingen. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Svartor Alnus glutinosa i Mosvik. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Frisvoll, Arne A.; Prestø, Tommy. (1997) Spruce forest bryophytes in central Norway and their relationship to environmental factors including modern forestry. Ecography. vol. 20 (1).

Del av bok/rapport

 • Prestø, Tommy. (2016) Vårtur på Ladestien. 58 turer i Trondheim & omegn.
 • Prestø, Tommy. (2010) Management of a semi-natural alpine garden facing changes in climate and grazing regimes. Proceedings of the 2nd International Congress of Alpine and Arctic Botanical Gardens.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Barskog. I midtnorsk naturarv.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Lauvskog. I midtnorsk naturarv.
 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistreringer i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.

Rapport/avhandling

 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2015) Når samlet vi den mosen sist? Mosestatistikk for herbarium TRH. 2015. ISBN 978-82-8322-045-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Prestø, Tommy; Lüth, Michael; Hassel, Kristian. (2014) Bryophytes of the Longyearbyen area. 2014. ISBN 978-82-7126-997-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels M.. (2012) Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. 2012. ISBN 978-87-92825-51-3. Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy (27).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2008) Kvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog - boreal regnskog. 2008. ISBN 978-82-7456-559-3. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (55).
 • Holtan, Dag; Prestø, Tommy. (2008) Kartlegging av naturtyper i Herøy kommune, Nordland. 2008. Miljøfaglig Utredning Rapport (9).
 • Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy. (2007) Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde. 2007. ISBN 978-82-426-1812-2. NINA rapport (252).
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. (2005) Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. 2005. ISBN 82-426-1744-9. NINA rapport (186).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2005) Usma - Gardåa kraftverk: Gardåa og Usma med Storbekken i Selbu kommune. Virkninger for biologisk mangfold. 2005. ISBN 82-7126-721-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (6).
 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2005) Undersøkelse av lav og moser ved Bruvollelva, Snåsa kommune. 2005. ISBN 82-7126-730-2. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (10).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Lyngstad, Anders. (2004) Biologisk mangfold i Longyearbyen - integrering i lokalsamfunnsplan.Forprosjekt. 2004. ISBN 82-7126-699-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2004:4).
 • Prestø, Tommy. (2003) Moser og lav ved Gravbrøtsfossen. 2003. ISBN 82-7126-678-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2003-6).
 • Lyngstad, Anders; Prestø, Tommy. (2002) Biologisk mangfold i Osen kommune. 2002. ISBN 82-7126-651-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (5).
 • Prestø, Tommy. (2002) Gammel barskog i Haltdalen øvingsområde, Holtålen kommune. 2002. ISBN 82-7126-633-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (9).
 • Prestø, Tommy; Lyngstad, Anders. (2002) Biologisk mangfold i Bjugn kommune. 2002. ISBN 82-7126-655-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (8).
 • Söderström, Lars; Hassel, Kristian; Hassel, Kristian; Weibull, Henrik; Weibull, Henrik; Abolina, Austra; Abolina, Austra; Blom, Hans H.; Damsholt, Kell; Damsholt, Kell; Fagerstén, Reino; Fagerstén, Reino; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Frisvoll, Arne A.; Haapasaari, Matti; Haapasaari, Matti; Hallingbäck, Tomas; Hallingbäck, Tomas; Hedenäs, Lars; Hedenäs, Lars; Heegaard, Einar; Heegaard, Einar; Huttunen, Sanna; Huttunen, Sanna; Ingerpuu, Nele; Ingerpuu, Nele; Isoviita, Pekka; Isoviita, Pekka; Johannsson, Bergthor; Johannsson, Bergthor; Jukoniene, Ilona; Jukoniene, Ilona; Koponen, Timo; Koponen, Timo; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Ohenoja, Martti; Ohenoja, Martti; Økland, Rune H.; Økland, Rune H.; Piippo, Sinikka; Piippo, Sinikka; Prestø, Tommy; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Kimmo; Thingsgaard, Karen; Thingsgaard, Karen; Ulvinen, Tauno; Ulvinen, Tauno; Vellak, Kai; Vellak, Kai; Virtanen, Risto; Virtanen, Risto. (2002) Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1 Hepaticae and Anthocerotae. 2002.
 • Prestø, Tommy. (2001) Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal. 2001. ISBN 82-7126-607-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-2).
 • Prestø, Tommy. (2001) Klostertustmose (Tortula obtusifolia) på ruinene av Reins kloster, Rissa. 2001. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-3).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2001) Forvaltning av lav og moser i boreal regnskog Management of lichens and bryophytes in boreal rainforests. 2001. ISBN 8271266225.
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund; Fremstad, Eli. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1. Rapport Botanisk Serie (20000/4).
 • Prestø, Tommy. (2000) Registrering av flora og naturtyper ved Stavelifossen, Meldal kommune. 2000. ISBN 82-7126-598-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2002-2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Sammenhenger mellom forstlige variabler og botanisk diversitet i Trondheim bymark. 2000. ISBN 82-7126-597-0. Rapport (8).
 • Tømmerås, Bjørn Åge; Wilmann, Bodil; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove; Breistein, June; Abildsnes, Johannes; Prestø, Tommy; Aakra, Ketil; Krogstad, Steinar. (2000) Effekter av fragmentering på biodiversitet i granskog. 2000. ISBN 82-426-1131-9. NINA fagrapport (40).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1.
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1999) Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør-Trøndelag. 1999. ISBN 82-7126-577-6. Rapport (1).
 • Prestø, Tommy. (1998) Moser i skog, systematikk og økologi : for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-7456-096-5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kompendium.
 • Framstad, Erik; Bendiksen, Egil; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Holien, Håkon; Høiland, Klaus; Prestø, Tommy; Svalastog, Dag; Erikstad, Lars; Jonsson, Bror. (1997) Planter i boreal skog - effekter av økologi og skogsdrift på artsmangfoldet. 1997. ISBN 82-426-0826-1. NINA temahefte (7).
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1997) Naturkvaliteter og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold på skogeiendommene Gammelvollsjøen og Fossan, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 1997. ISBN 82-7126-535-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Söderström, Lars; Prestø, Tommy. (1996) State of Nordic Bryology Today and Tomorrow. 1996. NTNU, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. (4).
 • Prestø, Tommy. (1996) Moser som signalarter for verdifull skog. 1996. ISBN 82-7456-056-6.

Andre

 • Prestø, Tommy. (2016) Dovrefjell Mountains - an intact high alpine ecosystem. Excursion for ph.d.-students from NTNU . NTNU University Museum, Kongsvoll Alpine Garden; Hjerkinn, Dovre. 2016-06-26 - 2016-06-26.
 • Prestø, Tommy. (2016) Ecology and flora of Dovrefjell Mountains. Excursion for ph.d.-students from NTNU . NTNU University Museum, Kongsvoll Alpine Garden; Kongsvoll, Oppdal. 2016-06-25 - 2016-06-25.
 • Prestø, Tommy. (2016) Fremmede arter - hva er problemet?. Fagdag for lærere i naturbruk, Skjetlein videregående skole . Skjetlein videregående skole, avd. naturbruk; Trondheim. 2016-04-13 - 2016-04-13.
 • Prestø, Tommy. (2016) Fremmede arter - ideer til skoleprosjekter og innledning til diskusjon. Fagdag for lærere i naturbruk, Skjetlein videregående skole . skj; Trondheim. 2016-04-13 - 2016-04-13.
 • Prestø, Tommy. (2016) Fremmede bartrær i Trondheimsområdet. Fagseminar Trondheim kommune, Miljøenheten . Trondheim kommune, Miljøenheten; Trondheim. 2016-04-14 - 2016-04-14.
 • Prestø, Tommy. (2016) Introduction to Kongsvoll Alpine Garden. Guided tour for phd-students at NTNU . NTNU University Museum, Kongsvoll Alpine Garden; Kongsvoll. 2016-06-25 - 2016-06-25.
 • Prestø, Tommy. (2016) Kongsvoll fjellhage og viktige økologiske faktorer i fjellet. Guidet tur for Gjermundnes vgs., Naturbruk VG1 . NTNU Vitenskapsmuseet; Kongsvoll fjellhage. 2016-06-16 - 2016-06-16.
 • Prestø, Tommy. (2016) Kongsvoll fjellhage åpner for sesongen 9. juni. Radio E6 [Radio]. 2016-06-02.
 • Prestø, Tommy. (2016) Om fremmede bartrær i Trondheimsområdet - med litt ekstra om sembrafuru. Fagdag for lærere i naturbruk, Skjetlein videregående skole . Skjetlein videregående skole, avd. naturbruk; Trondheim. 2016-04-13 - 2016-04-13.
 • Prestø, Tommy. (2016) Presentasjon av Kongsvoll fjellhage. Hjemmet [Tidsskrift]. 2016-06-28.
 • Prestø, Tommy; Aalberg, Per Ole. (2016) Forglem ei denne perlen. Avisa OPP [Avis]. 2016-06-03.
 • Prestø, Tommy; Amundsen, Bård. (2016) Massivt larveangrep på Dovre. Forskning.no [Internett]. 2016-06-17.
 • Prestø, Tommy; Heitkøtter, Vidar. (2016) - 3,9 minusgrader var kulderekorden [om molteblomstring og fjellplanter i sommerkulde]. Gudbrandsdølen - Dagningen [Avis]. 2016-06-21.
 • Prestø, Tommy; Heitkøtter, Vidar. (2016) Denne grønne larven spiser opp all skogen. Gubrandsdølen Dagningen [Avis]. 2016-06-15.
 • Prestø, Tommy; Sandvik, Gunnar. (2016) Larveangrep på fjellbjørk i Møre og Romsdal. NRK Møre og Romsdal [Radio]. 2016-06-21.
 • Prestø, Tommy; Sandvik, Gunnar. (2016) Larver spiser alt det grønne på fjellbjørka. NRK Møre og Romsdal [Internett]. 2016-06-21.
 • Prestø, Tommy. (2015) Bryophyte investigation of Svalbard - the Norwegian perspective. Mapping bryophytes on Svalbard as the basis for monitoring and conservation (BryoMap) . NTNU, Department of Biology; Longyearbyen, Svalbard. 2015-08-12 - 2015-08-14.
 • Prestø, Tommy. (2015) Digitalisert, men kan det brukes til noe? Eksempler fra botaniske objektsamlinger. Avslutningsseminar for Revita - museets 10-årige plan for sikring av vitenskapelige samlinger . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-26 - 2015-11-26.
 • Prestø, Tommy. (2015) Kongsvoll fjellhage, drift og rolle i forskningsformidling. NINA, Avd. for terrestrisk økologi, avdelingstur . NINA; Kongsvoll, Oppdal. 2015-06-02 - 2015-06-02.
 • Prestø, Tommy. (2015) Natural history of the Dovrefjell Mountains - focusing on plant life, landscape management and history. Student course and excursion on natural and cultural history of Norway . University of Minnesota and Nord-Trøndelag Univ. College; Kongsvoll, Oppdal. 2015-06-01 - 2015-06-01.
 • Prestø, Tommy. (2015) Om sembrafuru og andre fremmede bartrær i Trondheimsområdet. Medlemsmøte i Ringve botaniske hages venner . Venneforeningen til Ringve botaniske hage; Trondheim. 2015-11-24 - 2015-11-24.
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels Martin. (2014) Bryophyte diversity in high and low Arctic Greenland. The Arctic Biodiversity Congress . Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) working group; Trondheim. 2014-12-02 - 2014-12-04.