Bakgrunn og aktiviteter

Herbarium TRH og Kongsvoll biologiske stasjon og fjellhage

 

Jeg har ansvar for den daglige driften av de botaniske samlingene (herbarium TRH) ved Vitenskapsmuseet. Oppgavene utføres i samråd med konservatorene. Jeg er ansvarlig for elektronisk dokumentasjon, koordinering og vedlikehold av databasen, brukerstøtte, søk i databasen, ansvarlig for inn/utlån (for alle delherbariene), anskaffelse av materiell/rekvisita, edb-registrering, utvikling av nye database-applikasjoner, korrektur, tilrettelegging av arbeidsoppgaver for alt teknisk personale og enda litt mer…..
 
Samlingene brukes aktivt i ulike forskningsfelt nasjonalt og internasjonalt, samt areal- og naturforvaltning og formidling til ulike brukergrupper.
 
Jeg er også bestyrer av Kongsvoll biologiske stasjon og Kongsvoll fjellhage.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hassel, Kristian; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Yousefi, Narjes; Prestø, Tommy; Stenøien, Hans K.; Shaw, Jonathan A.; Flatberg, Kjell Ivar. (2018) Sphagnum divinum (sp. nov.) and S. medium Limpr. and their relationship to S. magellanicum Brid. Journal of Bryology. vol. 40 (3).
 • Moen, Asbjørn; Flatberg, Kjell Ivar; Prestø, Tommy. (2018) Olaf Inge Rønning 1924-2018. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 76 (2).
 • Speed, James David Mervyn; Bendiksby, Mika; Finstad, Anders Gravbrøt; Hassel, Kristian; Kolstad, Anders Lorentzen; Prestø, Tommy. (2018) Contrasting spatial, temporal and environmental patterns in observation and specimen based species occurrence data. PLOS ONE. vol. 13 (4).
 • Aspaas, Aina Mærk; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Boström, Erik; Hårsaker, Karstein; Ekrem, Torbjørn. (2017) Barcoding Norwegian water bears (Tardigrada). Genome. vol. 60 (11).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2017) Lavstatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 20 (1).
 • Prestø, Tommy. (2016) Hvor ble det av blåveisen?. Adresseavisen. vol. 250 (81).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2016) Soppstatistikk for Midt-Norge i norske herbarier. Orebladet. vol. 19 (1).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Prestø, Tommy; Boström, Erik; Shaw, Jonathan; Flatberg, Kjell Ivar. (2015) The dark morph of Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. In Europe is conspecific with the North American S. beothuk. Journal of Bryology. vol. 37 (4).
 • Prestø, Tommy. (2015) Mosestatistikk for Midt-Norge. Orebladet. vol. 18 (1).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Zechmeister, H. (2014) Mosses (Bryophyta) and liverworts (Marchantoiphyta) of the Zackenberg valley, northeast Greenland. Lindbergia. vol. 37.
 • Prestø, Tommy. (2013) Trenger herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet flere karplanteobjekter fra Midt-Norge?. Orebladet. vol. 16 (2).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Vange, Vibekke. (2013) Sembrafuru Pinus cembra invaderer bynært kulturlandskap. Eksempel fra Ladehalvøya, Trondheim. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 71 (1).
 • Prestø, Tommy. (2008) Etterlyste karplanter i Trondheim kommune: karplanter som ikke er dokumentert siden før 1940. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2008) Vaniljerota er fortsatt på Lade. Orebladet. vol. 11 (1).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar. (2007) Katsuratre - et levende fossil forvillet i Trøndelag. Orebladet. vol. 10 (2).
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka naturreservat. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Bymarka skoger. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) "Husmosene": skogens grønne teppe. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Klippepulverlav. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Skogens skjegg. Bli med ut!.
 • Prestø, Tommy. (2005) Trærne i bymarka. Bli med ut!.
 • Woelkerling, William J.; Gustavsen, Gry; Myklebost, Heidi Elin; Prestø, Tommy; Såstad, Sigurd M.. (2005) The coralline red algal herbarium of Mikael Foslie: revised catalogue with analyses. Gunneria. vol. 77.
 • Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2001) Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge - hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 59 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2001) Lavfloraen i Trondheim kommune I. Blad- og busklav. Orebladet. vol. 4 (1).
 • Lindmo, Sigrid; Gjærevoll, Inger; Prestø, Tommy. (2000) Status for utnevnelse av kommuneblomster og eksempler fra saksbehandlingen. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Svartor Alnus glutinosa i Mosvik. Orebladet. vol. 3 (2).
 • Frisvoll, Arne A.; Prestø, Tommy. (1997) Spruce forest bryophytes in central Norway and their relationship to environmental factors including modern forestry. Ecography. vol. 20 (1).

Del av bok/rapport

 • Prestø, Tommy. (2016) Vårtur på Ladestien. 58 turer i Trondheim & omegn.
 • Prestø, Tommy. (2010) Management of a semi-natural alpine garden facing changes in climate and grazing regimes. Proceedings of the 2nd International Congress of Alpine and Arctic Botanical Gardens.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Barskog. I midtnorsk naturarv.
 • Prestø, Tommy. (2010) Reservater: Lauvskog. I midtnorsk naturarv.
 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.

Rapport/avhandling

 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2015) Når samlet vi den mosen sist? Mosestatistikk for herbarium TRH. 2015. ISBN 978-82-8322-045-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Prestø, Tommy; Lüth, Michael; Hassel, Kristian. (2014) Bryophytes of the Longyearbyen area. 2014. ISBN 978-82-7126-997-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels M.. (2012) Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. 2012. ISBN 978-87-92825-51-3. Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy (27).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy. (2008) Kvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog - boreal regnskog. 2008. ISBN 978-82-7456-559-3. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (55).
 • Holtan, Dag; Prestø, Tommy. (2008) Kartlegging av naturtyper i Herøy kommune, Nordland. 2008. Miljøfaglig Utredning Rapport (9).
 • Hagen, Dagmar; Prestø, Tommy. (2007) Biologisk mangfold - temarapport som grunnlag for arealplan for Longyearbyen planområde. 2007. ISBN 978-82-426-1812-2. NINA rapport (252).
 • Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina; Prestø, Tommy. (2005) Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. 2005. ISBN 82-426-1744-9. NINA rapport (186).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2005) Usma - Gardåa kraftverk: Gardåa og Usma med Storbekken i Selbu kommune. Virkninger for biologisk mangfold. 2005. ISBN 82-7126-721-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (6).
 • Prestø, Tommy; Hassel, Kristian. (2005) Undersøkelse av lav og moser ved Bruvollelva, Snåsa kommune. 2005. ISBN 82-7126-730-2. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (10).
 • Prestø, Tommy; Hagen, Dagmar; Lyngstad, Anders. (2004) Biologisk mangfold i Longyearbyen - integrering i lokalsamfunnsplan.Forprosjekt. 2004. ISBN 82-7126-699-3. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2004:4).
 • Prestø, Tommy. (2003) Moser og lav ved Gravbrøtsfossen. 2003. ISBN 82-7126-678-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2003-6).
 • Lyngstad, Anders; Prestø, Tommy. (2002) Biologisk mangfold i Osen kommune. 2002. ISBN 82-7126-651-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (5).
 • Prestø, Tommy. (2002) Gammel barskog i Haltdalen øvingsområde, Holtålen kommune. 2002. ISBN 82-7126-633-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (9).
 • Prestø, Tommy; Lyngstad, Anders. (2002) Biologisk mangfold i Bjugn kommune. 2002. ISBN 82-7126-655-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (8).
 • Söderström, Lars; Hassel, Kristian; Hassel, Kristian; Weibull, Henrik; Weibull, Henrik; Abolina, Austra; Abolina, Austra; Blom, Hans H.; Damsholt, Kell; Damsholt, Kell; Fagerstén, Reino; Fagerstén, Reino; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Frisvoll, Arne A.; Haapasaari, Matti; Haapasaari, Matti; Hallingbäck, Tomas; Hallingbäck, Tomas; Hedenäs, Lars; Hedenäs, Lars; Heegaard, Einar; Heegaard, Einar; Huttunen, Sanna; Huttunen, Sanna; Ingerpuu, Nele; Ingerpuu, Nele; Isoviita, Pekka; Isoviita, Pekka; Johannsson, Bergthor; Johannsson, Bergthor; Jukoniene, Ilona; Jukoniene, Ilona; Koponen, Timo; Koponen, Timo; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Lewinsky-Haapasaari, Jette; Ohenoja, Martti; Ohenoja, Martti; Økland, Rune H.; Økland, Rune H.; Piippo, Sinikka; Piippo, Sinikka; Prestø, Tommy; Syrjänen, Kimmo; Syrjänen, Kimmo; Thingsgaard, Karen; Thingsgaard, Karen; Ulvinen, Tauno; Ulvinen, Tauno; Vellak, Kai; Vellak, Kai; Virtanen, Risto; Virtanen, Risto. (2002) Preliminary distribution maps of bryophytes in Northwestern Europe. Vol. 1 Hepaticae and Anthocerotae. 2002.
 • Prestø, Tommy. (2001) Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal. 2001. ISBN 82-7126-607-1. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-2).
 • Prestø, Tommy. (2001) Klostertustmose (Tortula obtusifolia) på ruinene av Reins kloster, Rissa. 2001. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2001-3).
 • Prestø, Tommy; Holien, Håkon. (2001) Forvaltning av lav og moser i boreal regnskog Management of lichens and bryophytes in boreal rainforests. 2001. ISBN 8271266225.
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund; Fremstad, Eli. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1. Rapport Botanisk Serie (20000/4).
 • Prestø, Tommy. (2000) Registrering av flora og naturtyper ved Stavelifossen, Meldal kommune. 2000. ISBN 82-7126-598-9. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2002-2).
 • Prestø, Tommy. (2000) Sammenhenger mellom forstlige variabler og botanisk diversitet i Trondheim bymark. 2000. ISBN 82-7126-597-0. Rapport (8).
 • Tømmerås, Bjørn Åge; Wilmann, Bodil; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove; Breistein, June; Abildsnes, Johannes; Prestø, Tommy; Aakra, Ketil; Krogstad, Steinar. (2000) Effekter av fragmentering på biodiversitet i granskog. 2000. ISBN 82-426-1131-9. NINA fagrapport (40).
 • Holien, Håkon; Prestø, Tommy; Sivertsen, Sigmund. (2000) Lav, moser og sopp i barskogreservatene Hilmo og Råndalen, Tydal og Selbu, Sør-Trøndelag. 2000. ISBN 82-7126-591-1.
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1999) Botanisk mangfold i Rotldalen, Selbu, Sør-Trøndelag. 1999. ISBN 82-7126-577-6. Rapport (1).
 • Prestø, Tommy. (1998) Moser i skog, systematikk og økologi : for kurset landskapsøkologi og biologisk mangfold ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1998. ISBN 82-7456-096-5. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kompendium.
 • Framstad, Erik; Bendiksen, Egil; Flatberg, Kjell Ivar; Frisvoll, Arne A.; Holien, Håkon; Høiland, Klaus; Prestø, Tommy; Svalastog, Dag; Erikstad, Lars; Jonsson, Bror. (1997) Planter i boreal skog - effekter av økologi og skogsdrift på artsmangfoldet. 1997. ISBN 82-426-0826-1. NINA temahefte (7).
 • Prestø, Tommy; Fremstad, Eli. (1997) Naturkvaliteter og nøkkelbiotoper for biologisk mangfold på skogeiendommene Gammelvollsjøen og Fossan, Tydal kommune, Sør-Trøndelag. 1997. ISBN 82-7126-535-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Söderström, Lars; Prestø, Tommy. (1996) State of Nordic Bryology Today and Tomorrow. 1996. NTNU, Vitensk. mus. Rapp. Bot. Ser. (4).
 • Prestø, Tommy. (1996) Moser som signalarter for verdifull skog. 1996. ISBN 82-7456-056-6.

Andre

 • Ekrem, Torbjørn; Guidetti, Roberto; Jönsson, K. Ingemar; Kaczmarek, Łukasz; Meier, Terje; Stur, Elisabeth; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; Hårsaker, Karstein; Topstad, Lasse; Gjerde, Ivar. (2018) Tardigrades in Norwegian forests. 14th International Symposium on Tardigrada . University of Copenhagen; København. 2018-07-30 - 2018-08-03.
 • Prestø, Tommy. (2018) Development of willow shrubs and the concept of Kongsvoll Alpine Garden in a changing landscape. Natural History of Norway . Royal Society for the Protection of Birds; Oppdal. 2018-06-13 - 2018-06-13.
 • Prestø, Tommy. (2018) Innsamling av materiale til universitetssamlinger - opplæring. Feltdemonstrasjon for Naturvernforbundet . Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2018-04-21 - 2018-04-21.
 • Prestø, Tommy. (2018) Kongsvoll fjellhage kan gro igjen. NRK P1 Friluftsmagasinet [Radio]. 2018-08-04.
 • Prestø, Tommy. (2018) Plantetur til Steinhø i Folldal. Turprogram 2018 . Folldal turlag; Folldal. 2018-07-14 - 2018-07-14.
 • Prestø, Tommy. (2018) Should we stay or should we go? Land use, climate change and sustainability of an alpine garden in Norway. EUROGARD VIII – Eight European Botanic Gardens Congress: Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World . Jardim Botânico da Ajuda; Lisboa. 2018-05-07 - 2018-05-11.