Bakgrunn og aktiviteter

Herbarium TRH - vitenskapelige samlinger av planter og sopp

 

Jeg har ansvar for den daglige driften av de botaniske samlingene (herbarium TRH) ved Vitenskapsmuseet. Dette er samlinger av karplanter, moser, alger, lav og sopp. Oppgavene utføres i samråd med de samlingsansvarlige. Jeg er ansvarlig for elektronisk dokumentasjon, koordinering og vedlikehold av databasen, brukerstøtte, søk i databasen, ansvarlig for inn/utlån (for alle delsamlingene), anskaffelse av materiell/rekvisita, dataregistrering, utvikling av nye database-applikasjoner, korrektur, tilrettelegging av arbeidsoppgaver for alt teknisk personale og enda litt mer…..
 
Samlingene brukes i museets egen forskning innen ulike fagområder, men også i ulike nasjonale og internasjonale prosjekter. Samlingsnformasjonen deles fortløpende til det internasjonale forskningsmiljøet gjennom GBIF. Nasjonalt inngår våre data i Artskart og brukes aktivt i areal- og naturforvaltning og formidling til ulike brukergrupper.
 

Lenker: