Zoologiske samlinger

Zoologiske samlinger

Dag Dolmen med skilpadde. Foto Geir Mogen.Naturhistoriske samlinger er grunnsteinen for å forstå biologisk mangfold og livets historie. De zoologiske samlingene omfatter ca. 750 000 fysiske objekter. Disse oppbevares i en rekke magasiner og på mange forskjellige måter, alt etter størrelse og type.

 


Botaniske samlinger

Botaniske samlinger

Daglig leder Vibekke Vange med de levende samlingene i Ringve botaniske hage. Foto: Geir Mogen.De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer. Samlingene brukes til forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.

 


Geologisamlingen

Geologisamlingen

Del av Hammers samling. Foto Karstein Hårsaker.NTNU Vitenskapsmuseets geologisamling, med mineraler, bergarter og fossiler hører til blant de tidligst innsamlede museumsobjektene i Norge.