Naturhistoriske samlinger

Naturhistoriske samlinger

Naturhistoriske samlinger danner kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan liv på jorda er sammensatt og dokumentere endringer i det biologiske mangfold over tid. De zoologiske samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet omfatter ca. 1 040 000 fysiske objekter per april 2020. Objektene oppbevares i ulike magasiner tilpasset størrelse, type og lagringsforhold.


Zoologiske samlinger

Zoologiske samlinger

Dag Dolmen med skilpadde. Foto Geir Mogen.De zoologiske samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet omfatter per april 2020 ca. 1 040 000 objekter fordelt på ulike delsamlinger. De aller eldste objektene stammer fra biskop Gunnerus sin aktivitet på 1760-tallet, mens samlingene har hatt størst tilvekst siden 1960-tallet. 

 


Botaniske samlinger

Botaniske samlinger

Daglig leder Vibekke Vange med de levende samlingene i Ringve botaniske hage. Foto: Geir Mogen.De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer. Samlingene brukes til forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.

 


Geologisamlingen

Geologisamlingen

Del av Hammers samling. Foto Karstein Hårsaker.NTNU Vitenskapsmuseets geologisamling, med mineraler, bergarter og fossiler hører til blant de tidligst innsamlede museumsobjektene i Norge.