Naturhistoriske samlingar

Naturhistoriske samlingar

Naturhistoriske samlingar er eit viktig kunnskapsgrunnlag for å forstå korleis liv på jorda er sett saman og for å dokumentere endringar i det biologiske mangfald over tid.


Zoologiske samlingar

Zoologiske samlingar

Dag Dolmen med skilpadde. Foto Geir Mogen.I dei zoologiske samlingane ved NTNU Vitskapsmuseet er fordelt på ulike delsamlingar. Dei aller eldste objekta er frå biskop Gunnerus sin aktivitet på 1760-talet, men den største tilveksten av samlingane har skjedd frå 1960-talet og utetter.

 


Botaniske samlingar

Botaniske samlingar

Daglig leder Vibekke Vange med de levende samlingene i Ringve botaniske hage. Foto: Geir Mogen.Dei botaniske samlingane er ei viktig kunnskapskjelde om botaniske organismar i fortid og notid.  Dei botaniske samlingane ved NTNU Vitskapsmuseet har i internasjonal samanheng forkortinga TRH. Den eldste delen av herbarium TRH vart samla av biskop Gunnerus (1710-1773).

 


Geologisamlinga

Geologisamlinga

Del av Hammers samling. Foto Karstein Hårsaker.NTNU Vitenskapsmuseets geologisamling, med mineral, bergartar og fossil høyrer med blant dei første museumsobjekta ein samla inn i Noreg.