Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og lede opptaksarbeidet for PPU og FPPU
 • Adminstrere praksis for FPPU og PPU
 • Instituttkontakt for utveksling og internasjonalisering
 • Studieveiledning og studieadministrasjon

Verv

 • Varamedlem i NTNUs styre for perioden 2017-2021
 • Lokal tillitsvalgt ved SVT-fakultetet for Norsk Tjenestemannslag (NTL) siden 2012
 • Styremedlem i foreningen NTL-NTNU i perioden 2013-
 • Varamedlem i fakultetsstyret ved SVT for teknisk-administrativt ansatte i perioden 2013-2017
 • Varamedlem i instituttstyre ved PLU for teknisk-administrativt ansatte 2014-2016
 • Vara representant for teknsik-administrativt ansatte i tilsettingsrådet 2013-2017

Utdanning

 • Bachelorgrad i samfunnsvitenskapligefag med fordypning innen pedagogikk 2004-2007 NTNU
 • Mastergrad innen utdanning og oppvekst 2007-2009 NTNU