Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er valgt nestleder i NTL NTNU og er tilltisvalgt på heltid.

Har permisjon fra jobben som seniorkonsulent ved Insitutt for lærerutdanning. 

 

Verv

  • Nestleder NTL NTNU for perioden 2019-2021
  • Lokal tillitsvalgt ved SU-fakultetet for Norsk Tjenestemannslag (NTL) siden 2012
  • Varamedlem i NTNUs styre for perioden 2017-2021
  • Styremedlem i NTL-NTNU i perioden 2013-2021
  • Varamedlem i fakultetsstyret ved SVT for teknisk-administrativt ansatte i perioden 2013-2017
  • Varamedlem i instituttstyre ved PLU for teknisk-administrativt ansatte 2014-2016
  • Vararepresentant for teknsik-administrativt ansatte i tilsettingsrådet 2013-2017

Utdanning

  • Bachelorgrad i samfunnsvitenskapligefag med fordypning innen pedagogikk 2004-2007 NTNU
  • Mastergrad innen utdanning og oppvekst 2007-2009 NTNU