Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsaktivitet

Myelomatose (beinmargskreft) er en kreftform som skyldes opphopning av maligne plasmaceller i beinmargen. Kreftcellene produserer faktorer som fører til at  balansen mellom celler som lager bein (osteoblaster) og celler som spiser bein (osteoklaster) blir forstyrret, slik at beinet blir ødelagt. Jeg er særlig opptatt av å finne ut av hvordan dette skjer. Jeg forsker også på hvordan betennelse (inflammasjon) påvirker modningen og aktivteten til osteoblaster og osteoklaster.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner