Bakgrunn og aktiviteter

 

Prosjektleder: Hovedveiledermodellen og studentstyrt læring i praksis (Avsluttes høst 2019).

Praksisveiledning og gruppeveiledning.

Fasilitator på Enhet for helsefaglig simulering.

HHLR-instuktør.

Emneansvarlig for kirurgisk praksis skoleåret 2019/2020.