course-details-portlet

TDT4230 - Grafikk og visualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Arbeider 10/100
Arbeider 10/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Geometriske modeller og forenklinger av dem. Modellering med parametriske kurver og flater. Geometrisk culling. Belysningsmodeller og ambient okklusjon i 3D og i skjerm rommet. Bruk av teksturer. Strålesporing. Animasjonsteknikker. Generering av skygger. Prinsipper for visualisering. Algoritmer for visualisering. Virtuell og utvidet virkelighet. Spesielle emne.

For mer informasjon se også: https://www.idi.ntnu.no/grupper/vis/teaching/ og emnet på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg avanserte kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grafikk og visualsiering.

Ferdigheter: Kandidaten vil heve sine ferdigheter i programmering innen grafikk og visualisering gjennom arbeid med praktiske oppgaver.

Generell kompetanse: Kandidaten skal oppnå en dypere forståelse av avanserte prinsipper og algoritmer i datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal forstå potensialet i bruken av datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal besitte grunnlaget for ut å utføre forskningsoppgaver eller for å involvere seg i kommersielle anvendelser på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ekskursjoner. Undervisning og eksamen vil bli gjennomført på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Eksamen vil bli gjennomført digitalt.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8052 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 10/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 10/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 10/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 10/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU