TDT4230 - Grafikk og visualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Geometriske modeller og forenklinger av dem. Modellering med parametriske kurver og flater. Modellering med flateoppdeling. Hierarkisk modellering av scener. Elliminering av ikke synlige objekter og flater del II. Belysningsmodeller og algoritmer del II. Bruk av teksturer. Strålesporing. Animasjonsteknikker. Generering av skygger. Prinsipper for visualisering. Algoritmer for visualisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg avanserte kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grafikk og visualsiering.

Ferdigheter: Kandidaten vil heve sine ferdigheter i programmering innen grafikk og visualisering gjennom arbeid med praktiske oppgaver.

Generell kompetanse: Kandidaten skal oppnå en dypere forståelse av avanserte prinsipper og algoritmer i datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal forstå potensialet i bruken av datagrafikk og visualisering. Kandidaten skal besitte grunnlaget for ut å utføre forskningsoppgaver eller for å involvere seg i kommersielle anvendelser på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ekskursjoner. Undervisning og eksamen vil bli gjennomført på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8052 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 16.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.