course-details-portlet

TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet består av en halvdel med bildesyntese (datagrafikk) og en halvdel med bildeanalyse (bildebehandling). Grafikk: grafiske primitiver, rasterisering, anti-aliasing, klipping, geometriske transformasjoner, betrakningstransformasjoner, hierarkisk modellering av scener, eliminering av ikke synlige objekter og flater, fargerepresentasjon, belysningsmodeller og algoritmer. Lab med C/C++ og OpenGL. Bildebehandling: introduksjon til og eksempler på anvendelser av bildebehandling og enkel bildeanalyse. Intro til dyp lærings basert bilde-tolkning og forståelse (fullt sammenkoblede nevrale nettverk og CNNs). Filtrering og bildeforbedring i både det romlige bilde domene og i frekvens / Fourier domene. Ulike former for bilde segmentering og matematisk morfologi. Lab med praktiske øvinger i Python (alternativt MATLAB). For mer informasjon se også: https://www.idi.ntnu.no/grupper/vis/teaching/ og emnet på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grunnleggende bildesyntese og bildeanalyse. Ferdigheter: Kandidaten vil tilegne seg ferdigheter i grafikkprogrammering og programmering i bildebehandling med verktøy som er i vanlig bruk. Generell kompetanse: Kandidaten vil få kompetanse til å realisere potensialet som ligger i teknikker for grunnleggende grafikk og bildebehandling. Kandidaten vil sitte igjen med en oversikt over feltet visuell databehandling og ha evnen til å bygge betydelige anvendelser innen visuell databehandling og til å utvide sine kunnskaper på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forelesninger vil foregå på engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8043 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 03.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL425 Sluppenvegen 14 1
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 63
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 59
SL430 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU