course-details-portlet

TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Arbeider 50/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet består av en halvdel med bildesyntese (datagrafikk) og en halvdel med bildeanalyse (bildebehandling).

Grafikk: grafiske primitiver, rasterisering, anti-aliasing, klipping, geometriske transformasjoner, betrakningstransformasjoner, hierarkisk modellering av scener, eliminering av ikke synlige objekter og flater, fargerepresentasjon, belysningsmodeller og algoritmer. Lab med C/C++ og OpenGL.

Bildebehandling: introduksjon til og eksempler på anvendelser av bildebehandling og enkel bildeanalyse. Intro til dyp lærings basert bilde-tolkning og forståelse (fullt sammenkoblede nevrale nettverk og CNNs). Filtrering og bildeforbedring i både det romlige bilde domene og i frekvens / Fourier domene. Ulike former for bilde segmentering og matematisk morfologi. Lab med praktiske øvinger i Python (alternativt MATLAB).

For mer informasjon se også: https://www.idi.ntnu.no/grupper/vis/teaching/
og emnet på Blackboard.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grunnleggende bildesyntese og bildeanalyse.

Ferdigheter: Kandidaten vil tilegne seg ferdigheter i grafikkprogrammering og programmering i bildebehandling med verktøy som er i vanlig bruk.

Generell kompetanse: Kandidaten vil få kompetanse til å realisere potensialet som ligger i teknikker for grunnleggende grafikk og bildebehandling. Kandidaten vil sitte igjen med en oversikt over feltet visuell databehandling og ha evnen til å bygge betydelige anvendelser innen visuell databehandling og til å utvide sine kunnskaper på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forelesninger vil foregå på engelsk. Eksamen vil bli gitt på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8043 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU