TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 uker
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av en halvdel med bildesyntese (datagrafikk) og en halvdel med bildeanalyse (bildebehandling). Grafikk: grafiske primitiver, geometriske transformasjoner, betrakningstransformasjoner, elliminering av ikke synlige objekter og flater del I, fargerepresentasjon, belysningsmodeller og algoritmer del I. Lab med C/C++ og OpenGL. Bildebehandling: eksempler på anvendelser av bildebehandling, lineær filtrering, histogramteknikker, Fouriertransformasjonen, restaurering, segmentering, klassifikasjon, introduksjon til 3D bildevolumer. Lab med C/C++ eller MATLAB.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grunnleggende bildesyntese og bildeanalyse.

Ferdigheter: Kandidaten vil tilegne seg ferdigheter i grafikkprogrammering og programmering i bildebehandling med verktøy som er i vanlig bruk.

Generell kompetanse: Kandidaten vil få kompetanse til å realisere potensialet som ligger i teknikker for grunnleggende grafikk og bildebehandling. Kandidaten vil sitte igjen med en oversikt over feltet visuell databehandling og ha evnen til å bygge betydelige anvendelser innen visuell databehandling og til å utvide sine kunnskaper på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forelesninger vil foregå på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og arbeider 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8043 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 D 05.12.2017 09:00 JB41 , JB31 , H3 Rom 521(Sprokkit) , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.