Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet fysioterapeut i 1984 og 18 års klinisk erfaring. Phd i Helsevitenskap. Ansatt ved fysioterapeututdanningen ved NTNU siden 2011. Underviser tredjeårs fysioterapeutstudenter i samfunnsvitenskapelige emner med hovedvekt på samfunnsvitenskapelige emner, så som sosiologiske perspektiver på kropp og bevegelse, helse og sykdom. Underviser også på masternivå i kvalitative forskningsmetoder. Forsker hovedsaklig innen funksjonshemmingsforskning, med fordypning innen tema som bruk av teknologi, barn og unges hverdagsliv og tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ravneberg, Bodil; Søderstrøm, Sylvia. (2017) Disability, Society and Assistive Technology. Routledge. 2017. ISBN 978-1-4724-4718-0.
  • Søderstrøm, Sylvia; Hemmingsson, Helena. (2017) Digitalised Communication and Social Interaction: New Opportunities for Young Disabled People`s Participation. Routledge. 2017. ISBN 978-1-138-64485-4.
  • Söderström, Sylvia. (2012) Assistive ICT and Young Disabled Persons: Opportunities and Obstacles in Identity Negotiations pp. 337-358 in R. Luppicini (ed.) Handbook of Research of technoself: Identity in a Technological Society. IGI Global. 2012. ISBN 978-1-4666-2211-1.
  • Söderström, Sylvia. (2012) Disabled Pupils`Use of Assistive ICT in Norwegian Schools” pp. 25 – 48 in Auat Cheein, F. A. (ed.) Assistive Technologies. INTECH. 2012. ISBN 978-953-51-0348-6.
  • Söderström, Sylvia. (2012) Kultursensitiv kommunikasjon Om å søke etter ordenes intensjon og mening i B. Berg (red.) Innvandring og funksjonshemming Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02060-0.

Del av bok/rapport

  • Berg, Berit; Söderström, Sylvia. (2012) Bruk av tolk i vanskelige kommunikasjonssituasjoner. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
  • Söderström, Sylvia. (2009) The Digital Town Square: Information and Communication Technology as an Opportunity and a Barrier to Social Relations for Disabled Youth. Disabilities. Insights from across fields and around the world. Vol. 2. The context: Environmental, Social, and Cultural Considerations.
  • Søderstrøm, Sylvia. (2006) Å leve med fysiske begrensninger : om barns opplevelser av sitt hverdagsliv når de lever med fysiske begrensninger. Bevegelse - fysisk aktivitet - helse.

Rapport/avhandling