Sylvia Söderström

phd, Professor i Helsevitenskap

sylvia.soderstrom@ntnu.no
73412840 Tungasletta 2, Trondheim