Bakgrunn og aktiviteter

Consultant in Cardiology

Clinical cardiology, echocardiography

Research topics:

Valvular heart disease, cardiomyopathies, myocardial function, ventriculaovascular interaction, cardio-oncology.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord