course-details-portlet

RAT3212 - Patologi og ekkokardiografiske metoder: Teori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Systolisk/diastolisk venstre ventrikkelfunksjon, fortsatt Høyre ventrikkelfunksjon ASE/EACVI guidelines Hjertets fysiologi og patologi Normale klaffer Sirkulasjonsfysiologi og hemodynamikk Venstresidige klaffefeil Intrathoracal aortasykdom Høyresidige klaffefeil Kunstige hjerteventiler Regional venstre ventrikkelfunksjon, veggbevegelsesanalyse, fortsatt Iskemisk hjertesykdom Diastolisk venstre ventrikkelfunksjon, fortsatt Kardiomyopatier Mekaniske komplikasjoner, arytmier/ ledningsforstyrrelser Hypertensjon, systemisk/pulmonal Ultralyd: Fysiske prinsipper, fortsatt Doppler-teknologi del II. Artefakter i praksis. Perikardsykdom, endokarditt, lungeemboli, intrakardiale tumores, masser, kilder til embolier, systemiske sykdommer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

 • analysere funn i ultralydopptak ved å se årsakssammenheng mellom fysiologi/patologi og bildeframstilling
 • redegjøre for lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger knyttet til undersøkelsesmetodikk og rapportering

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • beherske fagområdets uttrykksformer
 • vurdere protokoller og rutiner opp mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger på campus, nettbaserte aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

RAT3211

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8014 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisinsk teknologi
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU