Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Matematikkdidaktikk

Undervisning og veiledning

Undervisning studieåret 2017-2018:

 • SKOLE6931 Lærerspesialist i matematikk: Læring og undervisning i matematikk
 • LMM55005 Vitenskapsteori og metode

Veiledning av masterstudenter inneværende studieår:

 • Torunn Drabløs Grebstad
 • Trude Stokkan Haugen
 • Thomas Viken

Veiledning av PhD-studenter inneværende studieår:

 • Eivind Kaspersen (bi-veileder)

Veiledning av studenter på praksisskoler:

 • Hallset (Jan Robert Larsen)
 • Høyeggen (Hans-Kristian Eimhjellen)
 • Tanem (Fredrik Gustavsen)
 • Tonstad (Iver Andreas Klingenberg)

Faglige prosjekter og forskning

For hvert prosjekt har jeg listet opp noen sentrale artikler og faglige presentasjoner

Transitions in Mathematics

 • Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole; Sikko, Svein Arne. Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole. Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning i matematikk. FoU i praksis 2012
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. Overgangen til høgere utdanning i matematikk. UNDERVISNINGSKUNNSKAP I MATEMATIKK. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk; 2012
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. Students' perceptions of how they learn best in higher education mathematics courses. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9. s. 2446-2455
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. Mathematical Learning At Tertiary Level: Students’ Perceptions Of The Effectiveness Of Experienced Learning And Teaching Strategies. The European Conference on Educational Research 2013
 • Pampaka, Maria; Williams, Julian; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. Teaching and Learning Practices in Mathematics: Students’ Perception of Teaching Practices at Different Contexts and Educational Levels. The European Conference on Educational Research 2013
 • Kaspersen, Eivind Skoland; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. The transition from higher education to the world of work: Measuring student teachers’ beliefs and practices for purposeful sample selection. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2015 ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2152-2158
 • Pampaka, Maria; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. Supporting or alienating students during their transition to Higher Education: Mathematically relevant trajectories in the contexts of England and Norway. International Journal of Educational Research 2016 ;Volum 79. s. 240-257
 • Kaspersen, Eivind; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. Measuring student teachers’ practices and beliefs about teaching mathematics using the Rasch model. International Journal of Research and Method in Education, 2017,  40:4, 421-442
 • Kaspersen, Eivind; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. Measuring STEM students’ mathematical identities. Educational Studies in Mathematics, June 2017, Volume 95, Issue 2, pp 163–179

PRIMAS, Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe (se http://www.primas-project.eu/en/index.do)

 • Pepin, Birgit; Lyngved, Ragnhild; Sikko, Svein Arne. Working with mathematics and science teachers on Inquiry Based Learning mathematics and science activities: the EU PRIMAS project. FoU i praksis 2011
 • Dahl, Heidi; Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne; Munkebye, Eli. Developing an IBL community: Professional development of mathematics and science teachers in Norway. Towards Europe 2020: Inquiring minds ‐ innovative pedagogies in mathematics and science education; 2011
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. We like it, but we do not know how to do it! - Norwegian teachers' beliefs concerning IBL. The European Conference on Educational Research 2012
 • Sikko, Svein Arne; Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit. Working with mathematics and science teachers on inquirybased learning (IBL) approaches : teacher beliefs. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2012 ;Volum 6.(1), 18 sider
 • Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. Working with teachers on inquiry based learning (IBL) and mathematics and science tasks. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9. s. 275-285

mascil, Mathematics and Science for Life (se http://www.mascil-project.eu/)

 • Sikko, Svein Arne. IBL-orienterte matematikkaktiviteter med tilknytning til arbeidslivet. Profesjonsutvikling i EU-prosjektet mascil.. MNT-konferansen 2015
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi; Febri, Maria Immaculata Maya. Combining Inquiry Based Learning and World of Work: Preliminary Study of Teachers’ Professional Development. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen; 2016
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi. Impact of Multiplier Concept on Teachers’ Professional Knowledge. Educating the educators II - international approaches to scaling-up professional development in maths and science education; 2016
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne. Brine. I: Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work. Freiburg: Mascil 2016
 • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi; Staberg, Ragnhild Lyngved. Enhancing Teachers’ Professional Knowledge in Connecting the World of Work to Inquiry Based Science Teaching: Case of Norway. I: Conference proceedings. New perspectives in science education. Padova: Libreria Universitaria 2016 ISBN 978-88-6292-705-5. s. 693-697
 • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Staberg, Ragnhild Lyngved; Dahl, Heidi. Deliverable 9.1: Collection of "problems of the month". : mascil project 2016 50 s. 
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Sikko, Svein Arne; Febri, Maria Immaculata Maya; Dahl, Heidi. Deliverable 9.2: Promotion of European Networks. : mascil project 2016 30 s.

FaSMEd— Improving progress for lower achievers through Formative Assessment in Science and Mathematics Education (se http://research.ncl.ac.uk/fasmed/aboutourproject/)

Teacher Professional Development in Shanghai and Norway

 • Ding, Liping; Sikko, Svein Arne. Enhancing a teacher's fundamental interaction with the textbook through a school-based mathematics teacher research group activity in Shanghai. International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT2014); 2014
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. How a primary mathematics teacher in Shanghai improved her lessons on ‘angle measurement’. I: Proceedings of the 8th British Congress of Mathematics Education. : The British Society for Research into Learning Mathematics 2014 s. 105-112
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. An expert teacher’s local instruction theory underlying a lesson design study through school-based professional development. I: Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (vol. 2). Vancouver, Canada: the The International Group for the Psychology of Mathematics Education 2014 ISBN 978-0-86491-362-3. s. 401-408
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Mei, Lina; Sikko, Svein Arne. 
  "Not to lose the chain in learning mathematics": Expert teaching with variation in Shanghai. I: Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 2. Hobart, Australia: The International Group for the Psychology of Mathematics Education 2015 ISBN 978-1-86295-829-6. s. 209-216
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Sikko, Svein Arne. An expert teacher's use of teaching with variation to support a junior mathematics teacher's professional learning. I: Teaching and learning mathematics through variation : Confucian heritage meets western theories. Sense Publishers 2017 ISBN 9789463007801. s. 241-266

Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv innen realfag

 •  

 

Styrer, råd og utvalg

Representant i Norsk matematikkråd

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ding, Liping; Jones, Keith; Sikko, Svein Arne. (2017) An expert teacher's use of teaching with variation to support a junior mathematics teacher's professional learning. Teaching and learning mathematics through variation : Confucian heritage meets western theories.
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Mei, Lina; Sikko, Svein Arne. (2015) "Not to lose the chain in learning mathematics": Expert teaching with variation in Shanghai. Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 2.
 • Kaspersen, Eivind Skoland; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2015) The transition from higher education to the world of work: Measuring student teachers’ beliefs and practices for purposeful sample selection. Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2014) An expert teacher’s local instruction theory underlying a lesson design study through school-based professional development. Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (vol. 2).
 • Ding, Liping; Jones, Keith; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2014) How a primary mathematics teacher in Shanghai improved her lessons on ‘angle measurement’. Proceedings of the 8th British Congress of Mathematics Education.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2013) Students' perceptions of how they learn best in higher education mathematics courses. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2012) Working with teachers on inquiry based learning (IBL) and mathematics and science tasks. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole; Sikko, Svein Arne. (2012) Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Botten, Geir; Sikko, Svein Arne. (2009) Historiske trender i regneopplæringen i Norge. Å regne i alle fag.

Rapport/avhandling

 • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Staberg, Ragnhild Lyngved; Dahl, Heidi. (2016) Deliverable 9.1: Collection of "problems of the month". 2016.
 • Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne; Cyvin, Jardar Karel; Febri, Maria Immaculata Maya; Gjøvik, Øistein; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Deliverable 5.2: Cross comparative analysis of case studies. 2016.
 • Sikko, Svein Arne; Cyvin, Jardar Karel; Febri, Maria Immaculata Maya; Gjøvik, Øistein; Staberg, Ragnhild Lyngved; Pepin, Birgit. (2016) Deliverable 5.3: Cross comparative analysis of country studies. 2016.
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Sikko, Svein Arne; Febri, Maria Immaculata Maya; Dahl, Heidi. (2016) Deliverable 9.2: Promotion of European Networks. 2016.
 • Lysø, Knut Ole; Petersen, Vigdis; Sikko, Svein Arne. (2012) Matematikk i forbrukerlære - en rapport om et forprosjekt som vurderer mulighetene for kompetanseoppbygging med vekt på matematikk innen forbrukerlære i grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. 2012. ISBN 978-82-7877-215-7.
 • Sikko, Svein Arne; Smalø, Sverre Olaf. (1990) A family of algebras with two simple modules and arbitrary global dimension. 1990. Mathematics (9).

Andre

 • Sikko, Svein Arne. (2015) IBL-orienterte matematikkaktiviteter med tilknytning til arbeidslivet. Profesjonsutvikling i EU-prosjektet mascil. MNT-konferansen 2015 . Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, UHR, NFmR, NRT; Bergen. 2015-03-18 - 2015-03-19.
 • Ding, Liping; Sikko, Svein Arne. (2014) Enhancing a teacher's fundamental interaction with the textbook through a school-based mathematics teacher research group activity in Shanghai. International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT2014) . University of Southampton; Southampton. 2014-07-29 - 2014-07-31.
 • Sikko, Svein Arne; Pepin, Birgit. (2012) We like it, but we do not know how to do it! - Norwegian teachers' beliefs concerning IBL. The European Conference on Educational Research 2012 . European Educational Research Association; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.