Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i vitenskap- og teknologistudier (STS) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg er utdannet master i STS og har en bachelor i Sosialantropologi, begge fra NTNU.

Faglige interesser

  • Energi- og klimapolitikk
  • Relasjonen mellom vitenskap og politikkutvikling
  • Kunnskapsmobilitet, kunnskapsproduksjon og kunnskapsanvendelse
  • Formidlingsstrategier av kvantitativ kunnskap

Mitt doktorgradsprosjekt

Jeg er tilknyttet Censes (Center for sustainable energy studies). I doktorgradsprosjektet mitt skal jeg undersøke det kvantitative kunnskapsgrunnlaget for utvikling av norsk klima- og energipolitikk. Kvantitativ kunnskap refererer i denne sammemnhengen til kunnskap i form av tall som stammer fra for eksempel målinger og modeller. Jeg skal se nærmere på hva som skjer med tallene når de skal tolkes av andre enn de som har produsert dem. På den ene siden skal jeg studere produksjon av tall for forvaltningen og politiske beslutninger, og på den andre siden utforske bruk av tall i forvaltningssammenheng.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jørgensen, Susanne; Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe. (2015) Smart strøm - smarte kunder? En studie av norske husholdningers domestisering av smarte strømmålere og styringsteknologier. 2015.