Bakgrunn og aktiviteter

Studieadministrasjon, konsulent eksamen

Erfaring og arbeidsoppgaver:
Eksamensadministrasjon, FS-superbruker, saksbehandling, forefallende studieadministrativt arbeid, rekruttering, prosjektledelse.

Bakgrunn:
2015-: Konsulent eksamen, HiST/NTNU.
2014: Førstekonsulent FS-superbruker (vikar), HiST ALT.
2014: Konsulent praksis, Dronning Mauds minne høgskole.
2014: Høgskolelektor, HiST ALT/AMMT, prosjekt rekruttering til matfagene.
2013: Konsulent, studieadministrasjonen ALT, HiST.
2007-8: Forsker/prosjektmedarbeider, Nordisk institutt, NTNU (Trønderord for trøndermat).
2005-7: Prosjektleder, Søke gammelt, skape nytt, HiST/Interreg.
2003-7: Høgskolelærer tilpasningskurs, Matteknologisk utdanning HiST (norsk & engelsk).
2003: Praktisk-Pedagogisk utdanning NTNU, praksisopphold i Utrecht via ERASMUS.
2000-3: Lærer, Senter for voksenopplæring (norsk for fremmedspråklige).
1999: MA Medieval English, Nottingham University.
      (Dissertation: In Stori Stif and Stronge - Flyting in Sir Gawain and the Green Knight).
1995: Cand.Mag. NTNU (Engelsk, Norsk, Antikkens kultur).

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Ellingsve, Eli Johanne; Saksvik, Sunniva. (2009) Trønderord for trøndermat. Språk som diskursivt element i en opplevelsesnæring. 2009. ISBN 978-82-303-1276-6.
  • Saksvik, Sunniva. (2007) Bakerovner : på oppdrag av interregprosjektet "Søke gammelt - skape nytt". 2007. ISBN 9788278771624.