Bakgrunn og aktiviteter

Er fortiden leder for NTL NTNU. Arbeidssted rom 1403 i PFI-bygget, adresse Høgskoleringen 6B, Gløshhaugen.

Har permisjon fra stillingen ved institutt for elkraftteknikk.