Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johnsen, Ingvild Bjellmo; Østerhus, Stine. (2017) Regulation of the Vitamin D–induced antimicrobial peptide cathelicidin in human macrophages during respiratory virus infection. 2017.