Bakgrunn og aktiviteter

Leder for Medisinsk SimulatorSenter som drives gjennom et samarbed mellom NTNU, St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge. PhD-student ved DMF

Faglig fokus:

Medisinsk SimulatorSenter er en treningsarena for akutte medisinske hendelser. Ved hjelp av en avansert datastyrt dukke skapes medisinske situasjoner som krever at team av helsepersonell reagerer raskt og riktig. Gjennom håndtering og refleksjon over hva man gjør i slike situasjoner skapes læring som kommer pasienter til gode.

Undervisningen er et tilbud både i grunn-, videre- og etterutdanning av helsepersonell i Helse Midt-Norge.

Forskningsinteresser:

Teamkommunikasjon og samarbeid i akutte medisinske situasjoner

Læring

Samarbeid:

Institutt for språk og litteratur, NTNU, Faggruppe Helsekommunikasjon 

Pågående prosjekter:

Communication in action - team performence and communication in critical care

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gundrosen, Stine. (2019) Communication in Action Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities. 2019. ISBN 978-82-326-3759-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (78).
  • Thomassen, Gøril; Gundrosen, Stine; Aadahl, Petter; Wisborg, Torben. (2019) Communication in Action. Talk-work relationship in knowledge-driven emergency team activities. 2019.
  • Gundrosen, Stine; Solligård, Erik. (2009) Medisinsk Fullskala Simulering som Undervisningsmetode for Sykepleiere som Håndterer Kritisk Syke Pasienter - En Randomisert Kontrollert Studie. Tapir Akademisk Forlag. 2009.