Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Axelsson, Stefan. (2017) Educational Guide. Digital forensics.
  • Hansen, Hallstein Asheim; Andersen, Stig; Axelsson, Stefan; Hopland, Svein. (2017) Case Study: A New Method for Investigating Crimes Against Children. Proceedings of the 2017 Annual Conference on Digital Forensics, Security, and Law (ADFSL) (In press).
  • Lopez-Rojas, Edgar Alonso; Axelsson, Stefan. (2016) A Review of Computer Simulation for Fraud Detection Research in Financial Datasets. 2016 Future Technologies Conference (FTC)- Proceedings.