Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:
NVs saksbehandler for profesjonsstudier
Studieplanarbeid
Studentmottak Øya og Kalvskinnet
Praksis - fakultetskontakt
Skikkethet
Studentrekruttering - web
Nettsider - studieprogram
Jenter og teknologi
Forkurs
EVU (etter- og vidreutdanning)
Høyskolekandidat
KOMPiS
Emnetilbud
Vitnemålsproduksjon
Epn (emner på nett)

Høringer innenfor ansvarsområdet

Utvalg og fora:
-Administrativt forum for ingeiørutdanning
-KOMPIS samarbeidsforum
-Webrekrutteringsforum

Lenker:
Rutine: Etter- og videreutdanning - planlegge og gjennomføre Studieprogram ved NV