Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

Forskning innen medisinsk ultralydavbildning med hovedvekt på blodstrømsavbildning av hjertet. Ny teknologi gjør det stadig mulig å forbedre visualisering av blodstrøm i både 2D og 3D, og bedre og mer informasjon om blodstrømningen i hjertet kan hjelpe legene til å stille sikrere diagnoser og gi rett behandling og oppfølging av pasientene.  

Del av ultralydgruppen på Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Fadnes, Solveig; Løvstakken, Lasse. (2014) Two-Dimensional Blood Velocity Estimation for Intracardiac Flow Assessment. 2014. ISBN 978-82-326-0432-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (260).