Bakgrunn og aktiviteter

Sobah er førsteamanuensis ved Information Systems and Software Engineering gruppe, hos Institutt for informatikk. Forskningsfokus inkluderer smarte og bærekraftige byer, læring i og på tvers av byer og virksomhetsarkitektur og økosystemer. Hun har doktorgrad fra NTNU og en MSc fra University of Edinburgh (UK).

Sobah har bred erfaring innen tverrfaglig forskning gjennom internasjonale og nasjonale prosjekter; noen få eksempler er Accelerating Learning Through Technology / NFR; DESENT, SIMOLA, ProaSense, HUMAN, MIRROR, TARGET, GALA / EU. Hun har erfaring som prosjektleder.

Lenke til webinar om Digital transformasjon med virksomhetsarkitektur.

Prosjekter:

Project

Funding

Mitt fokus

SWELL NTNU Project Manager, Sustainable choices for citizens

FME-ZEN

NFR

ICT Coordination

+CityxChange

EU H2020

Digital ecosystems for smart city services

GES-App

EU ERASMUS+

Design mobile game to support Global Employability Skills

Learning Flexibility

IdeLab/NFR

Knowledge Transfer across cities

SAMSPILL

IPN/NFR

Crowdsourcing and collaboration for organisational culture change

Undervisning:

  • TDT4252 – Virksomhetsarkitektur og virksomhetsinnovasjon
  • TD20 – Virksomhetsarkitektur og Smarte byer
  • TDT4857 - Eksperter in Teams landsby om Smarte byer som et komplekst system

Sobah deltar i eNoLL-arbeidsgruppen om mobilitet, evaluerer EU søknader som ERC-ekspert og har vært medlem av styringskomiteen for Institutt for psykologi, NTNU. Hun deltok nylig i en paneldiskusjon om NTNU og bærekraft.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner