Smarte og bærekraftige transformasjoner i byer

Smarte og bærekraftige transformasjoner i byer

Bilde av en ordsky

Har du noen gang tenkt hvordan Amazon / Internetthandel, elektriske kjøretøyer eller "co-working"-plasser påvirker våre byer og nabolag? Kan det forandre vårt urbane landskap og i så fall hvordan? Hva bestemmer trafikken på veiene – er det kjørevaner, leveranser fra internetthandel, arbeidstid?

Hvordan kan en by utvikle seg på en bærekraftig måte og møte FNs bærekraftsmålene?

Digitale teknologier og tjenester i enhver by påvirker bevegelsene til mennesker og bruk av plass. Nye digitale teknologier og digitale løsninger fører til endringer i beslutninger og handlinger av folket og lokale tilpasninger av tilgjengelig plass og ressurser, noe som bidrar til transformasjoner i en by. Tiden er inne for å utforske ulike måter å simulere, forutsi og visualisere hvordan en by utvikler seg. Bli med oss ​​i denne landsbyen Experts in Teams for å beskrive og utforske alternative modeller av byer og deres kompleksitet og bidra til en bedre forståelse av våre nabolag og byer. Du kan til og med tenke på studentbyene og -nabolagene, som Moholt.

Begrepet "Emergent Urbanism" har blitt brukt for å beskrive urbane fenomener og hvordan byer og urbane områder har oppstått og utviklet seg over tid: det bygde miljøet, trafikk, energidistribusjon, IKT-behov, osv. I denne Experts in Teams-landsbyen vil vi fokusere på om hvordan nye digitale teknologier kan føre til bærekraftige transformasjoner i byer ved å undersøke de positive og negative virkningene av dem, på kort og lang sikt, fra perspektivene til flere interessenter. Vi vil ta en systemtenkende tilnærming for å forstå bærekraftige transformasjoner i byer og dens innvirkning på byen som helhet.

city aerial view
traffic
reception and queue area

Relevant kompetanse

Landsbyen er åpen for studenter fra alle fagområder og har sterk vekt på tverrfaglige grupper. Studenter som er interessert i bærekraftige transformasjoner, har god divergerende tenkning, kreative ideer, evnen til å sette pris på flere perspektiver til en enhet og nysgjerrigheten til å utforske komplekse enheter som en studentlandsby eller en by, vil like å jobbe med denne landsbyen. Programmeringserfaring er ikke påkrevd.

Om landsbyen

Fokuset til denne landsbyen vil være å utforske ulike måter å modellere og forstå byer og nabolag for bærekraftige transformasjoner, slik at vi kan se hvordan nye digitale teknologier kan påvirke den generelle byen eller "systemet". Stor datamengde gir muligheter til analyser og maskinlæring for å forstå hva som har skjedd i en by. Data kan gi verdifull innsikt i å lage konseptuelle modeller av en by fra forskjellige perspektiver. Vi vil fokusere på ideer og måter å sikre bærekraftig transformasjon av byer gjennom en dypere forståelse av FNs bærekraftsmålene.

Denne EiT-landsbyen er knyttet til Forskningsenteret FME-ZEN på Zero Emission Neighborhoods (https://fmezen.no/) og EU H2020 fyrtårnprosjekt Positive City Exchange (https://cityxchange.eu/) og SWELL, Sustainable Built Environments for Health and WELL-being (https://www.ntnu.edu/idi/swell).

 

Fakta

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.