Smarte byer som et komplekst system

Smarte byer som et komplekst system

Bilde av en ordsky

Har du noen gang tenkt hvordan Amazon / Internetthandel, elektriske kjøretøyer eller "co-working"-plasser påvirker våre byer og nabolag? Kan det forandre vårt urbane landskap og i så fall hvordan? Hva bestemmer trafikken på veiene – er det kjørevaner, leveranser fra internetthandel, arbeidstid?

Tjenestene i enhver by påvirker bevegelser av mennesker og bruk av plass. Spontane beslutninger og handlinger av folket og lokale tilpasninger av plass og ressurser som er tilgjengelige, bidrar til å forme den "emergent" by eller hvordan byer fremvokser. Tiden er riktig for å utforske forskjellige måter å simulere, forutsi og visualisere hvordan en by utvikler seg. Bli med i denne eksperter i teams landsby for å beskrive og utforske alternative modeller av byer og deres kompleksitet og bidra til en bedre forståelse av våre nabolag og byer. Du kan til og med tenke på studentbyene og nabolagene, som for eksempel Moholt.

Begrepet "Emergent Urbanism" har blitt brukt til å beskrive byfenomener og hvordan byer og byområde har dukket opp og utviklet seg over tid: byggninger, trafikken, energidistribusjon, IKT-behov, osv. Komplekst Adaptive System er en alternativ måte å modellere byer på ved å undersøke lokale, dynamiske nettverk av samspill mellom enhetene i en by og hvordan byen utvikler seg, og den fremvoksende oppførelsen av byen som helhet.


Relevant kompetanse

Landsbyen er åpen for studenter fra alle fagområder og har sterk vekt på tverrfaglige grupper. Studenter som har god divergerende tenkning, kreative ideer, evnen til å sette pris på flere perspektiver av en enhet og nysgjerrigheten til å utforske komplekse enheter som en studentby eller en by, vil glede seg over å jobbe med denne landsbyen. Programmeringserfaring er ikke påkrevd.

Om landsbyen

Fokuset på denne landsbyen vil være å utforske ulike måter å modellere og forstå byer og nabolag; f.eks som et komplekst adaptivt system, slik at vi kan se hvordan endringer innenfor kan påvirke den totale byen eller "systemet". Stor datamengde gir muligheter til analyser og maskinlæring for å forstå hva som har skjedd i en by. Denne EiT-landsbyen vil se nærmere på fremtiden for å beskrive modeller av byer som utvikler seg, basert på små, lokale samspill mellom enhetene. Data kan gi verdifull innsikt i å skape konseptuelle modeller av en by som et komplekst adaptivt system.

Denne EiT-landsbyen er knyttet til Forskningsenteret FME-ZEN på Zero Emission Neighborhoods (https://fmezen.no/) og EU H2020 fyrtårnprosjekt Positive City Exchange (https://cityxchange.eu/). FME-ZEN jobber på ni pilotområder i Norge, for å oppnå null utslipp av klimagass fra bygninger og nabolag. +CityxChange fokuserer på bygninger og bydeler som produserer mer energi en de bruker. Begge prosjekter har flere partnere fra industrien fra forskjellige deler av Norge og Europa.


Fakta om landsbyen - TDT4857

Emnekode: TDT4857
Landsbytittel: Smarte byer som et komplekst system
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: John Krogstie, Sobah Abbas Petersen
Kontaktinformasjon: john.krogstie@ntnu.no,
sobah.a.petersen@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.