Bakgrunn og aktiviteter

Administrative oppgaver og lederstøtte knyttet til fakultetets  ph.d.-programmer.

• Koordinator for oppstartseminar for nye ph.d.-kandidater

• Koordinator for fakultetets felleskurs i vitenskapsteori for ph.d.-kandidater – SFEL8000 Vitenskapsteori for samfunnsvitenskap