Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat; aug 2016, NTNU, Institutt for biologi

Arbeidstittel:

Cultivation potential of brown and red macroalgae species integrated with open Salmon fish Aquaculture.

This PhD project aims to obtain new knowledge in cultivation technology for brown and red macroalgae species for use in Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) to mitigate environmental problems related to sea-based aquaculture while obtaining added value of the feed investments of fish production.

 

 

Avdelingsingeniør; aug 2009- feb 2016, NTNU, Institutt for biologi

Som avdelingsingeniør ved NTNU har jeg hatt mange ulike arbeidsoppgaver, blant annet:

· Utføre næringssaltanalyser, (Nitrat, Fosfat, Ammonium, Klorofyll)

· Mikroskopering, (kvantifisering og identifisering av organismer, mikro- og mesoplankton)

· Praktisk veiledning for Masterstudenter og undervisningsassistent på lab og forskningstokt

· Spesiallage utstyr til felt og laboratorieforsøk

· Planlegge og gjennomføre forsøk samt bygge opp labfasiliteter

· Utarbeide og igangsette nye analysemetoder

· Dyrke mikro- og makroalger

· Bearbeide rådata med visualisering og rapportskriving

· Assistere på forsknings- og undervisningstokt

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner