Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Er professor innenfor fagområde arkitektur - prosessdesign, som tar for seg arkitekturtilknyttede prosesser fra idé til ferdig bygg. I dette ligger brobygging mellom profesjonsorientert undersvining og forskning inn mot bransjepraksis.

Hun har hovedarbeidsfelt innenfor to fagområder; profesjonsrettede arkitekturprosesser samt helse og arkitektur. Sitter i lederguppen for NTNUs satsingsområdet innenfor helse (NTNU Health) som representant for fakultet for Arkitektur og billedkunst.

Sitter i programråd for masterprogrammet i Arkitektkur samt hhv. 2-årig og 3-årig masterprogram for Eiendomsutvikling og forvaltning.

 

Kompetanse

  • Ledelse og strategiarbeid, arbeid i tverrfaglige prosjekteringsgrupper.
  • Bred erfaring med planoppgaver i skala fra kommunedelplan til reguleringsplan og bebyggelsesplan.
  • Prosjektering av større bygg; byutviklingsprosjekter og undervisnings/universitetsbygg og Campusutviklingsplaner med spesialfelt programmering og brukerkoordinering.                          

Bakgrunn

Er utdannet arkitekt ved NTNU i 1990 og har grunn- og mellomfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo 1988-92.

Kombinerer jobben som professor med å være partner i arkitektkontoret OSLO WORKS as. Har tidligere vært partner i Narud Stokke Wiig sivilarkitketer i 15 år og har også jobbet for arkitektkontorer i Berlin, Trondheim og Oslo. Har ledet og deltatt i en rekke  arkitekturprosjekter og har hatt flere styre- og komitéverv.

Fra 2016 er hun styreleder i Arkitektbedriftene i Norge. Se fullstendig CV for detaljer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Bakken, Siri Merethe. (2016) Nytt mediebygg på Høgskulen i Volda. Avisa Møre, Volda. 2016.
  • Bakken, Siri Merethe. (2016) Nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda. Sunnmørsposten, Ålesund. 2016.
  • Bakken, Siri Merethe; Stenseth, Gudmund. (2016) STREET LIFE, prosjekt kunstsilo Kristiansand, konkurranse, utstilling Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand fra 15. juni til 9. juli 2016. Kristiansand kommune/Norske Arkitekters Landsforbund, Kristiansand. 2016.

Rapport/avhandling

  • Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri Merethe; Karud, Otto Ole Jørgen; Landet, Rannveig Ravnanger; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn Sørskot; Hajikazemi, Sara. (2017) Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring. 2017.
  • Landet, Rannveig Ravnanger; Langlo, Jan Alexander; Andersen, Bjørn Sørskot; Bakken, Siri Merethe; Karud, Ole Jørgen. (2015) Prestasjonsmåling I norsk BAE-næring. 2015.