Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thingstad, Pernille; Brændvik, Siri Merete. (2016) Fysioterapi ved ortopediske tilstander/lidelser. Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre.