Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Waage, Trond; Hope, Siren. (2012) Ungdomsblikk. Identitetsforhandling på film. Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel.